Altmarko paliaubos

Altmarko paliaubos
Priklauso: ATR-Švedijos karas (1600-1629)

Paminklinis akmuo Altmarke (dabar – Stary Targ)
Data 1629 m. rugsėjo 25 d.
Vieta Altmarkas, netoli Gdansko
Rezultatas Faktiškai užbaigtas karas
Konflikto šalys
Švedija ATR
Vadovai ir kariniai vadai
Gustavas II Adolfas Zigmantas Vaza

Altmarko paliaubos – sutartis, sudaryta 1629 m. rugsėjo 25 d. Altmarke, netoli Gdansko, tarp ATR ir Švedijos. Sutartis praktiškai užbaigė ATR-Švedijos karą (1600-1629).

Priežastys

redaguoti

Paliaubų sudarymą lėmė Švedijos pralaimėtas Tričianos mūšis, kuriame Šventosios Romos imperija vos nepaėmė belaisviu paties karaliaus Gustavo II Adolfo.

ATR Seimas nesutiko rinkti naujų mokesčių imperijos armijai finansuoti, todėl Lenkijos karalius irgi sutiko dėl paliaubų.

Paliaubų sąlygos

redaguoti

Švedija išlaikė Livonijos (iš šiaurę nuo Dauguvos upės - Vidžemę) ir Vistulės upės žiočių kontrolę. ATR atiteko Latgalija.

Švedija turėjo pasitraukti iš didžiosios Prūsijos kunigaikštystės dalies, tačiau išlaikė pajūrio miestus. ATR taip pat atgavo kitas švedų nuo 1625 m. užimtas teritorijas.

Švedija šešeriems metams gavo teisę į 2/3 visų muitų prekybos laivais per ATR ir Prūsijos kunigaikštystės uostus kaip kad Danzigas, Elbingas. Šias pajamas Švedija naudojo finansuodama savo dalyvavimą Trisdešimties metų kare.

Tolesni įvykiai

redaguoti

Paliaubų terminui pasibaigus 1635 m. rugsėjo 12 d. buvo sudaryta Štumsko taikos sutartis.

Šaltiniai ir nuorodos

redaguoti