Prūsijos žemės teisynas

(Nukreipta iš puslapio Allgemeines Landrecht)

Visuotinis Prūsijos žemės teisynas (vok. Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten, ALR) – 1794 m. priimtas privatinės ir viešosios Prūsijos karalystės teisės sąvadas.

Istorija

redaguoti
 
Ankstesnis Samuelio fon Kokcejo (Cocceji) teisyno projektas, 1752 m.

Sukurtas valdant Frydrichui II ir Frydrichui Vilhelmui II. Prūsų žemės teisyno projektą parengė teisėtyrininkai Karlas Gotlybas Svarecas (civilinė teisė) ir Ernstas Ferdinandas Kleinas (baudžiamoji teisė), darbamas vadovavo Prūsijos didysis kancleris Johanas Heinrichas fon Karmeris, paskirtas 1780 m. balandžio 14 d. Prūsų žemės teisynas buvo pirmasis išsamios, visa apimančios teisės kodifikacijos pavyzdys Prūsijoje.

Visuotinis Prūsijos žemės teisynas turėjo kiekvienam suprantamai pateikti teisės normas. 1792 m. buvo parengtas teisynas pavadinimu Allgemeines Gesetzbuch für die Preußischen Staaten. Tačiau Prūsijos teisynas po Prancūzijos revoliucijos įvykių perdirbtas, įtrauktos reakcionierių bei konservatyviųjų sluoksnių reikalautų normų, pašalinta daug prigimtinės teisės, laisvių nuostatų arba jos apribotos (pvz., gerovė kaip valstybės tikslas).

Visuotinis Prūsijos žemės teisynas reguliavo įvairius teisinius santykius iš šių teisės sričių: bendroji civilinė teisė, šeimos ir paveldėjimo teisė, lenų teisė, luomų teisė, savivaldos teisė, valstybinė teisė, religijos teisė, policijos teisė, baudžiamoji ir bausmių vykdymo teisė. Prūsų žemės teisynas itin didelės apimties: jame iš viso per 19 000 nuostatų. Teisynas itin kazuistinis, juo siekta sureguliuoti kone kiekvieną gyvenimo atvejį (kazusą).

Literatūra

redaguoti
  • Hans Hattenhauer (Hrsg.): Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten von 1794, 1970.
  • Reinhart Koselleck: Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848, Stuttgart, Klett-Cotta 1987, ISBN 3-608-95483-X.

Nuorodos

redaguoti