Acetileniniai angliavandeniliai

(Nukreipta iš puslapio Alkinai)

Acetileniniai angliavandeniliai (alkinai) CnH2n-2 – atviros grandinės neprisotintieji angliavandeniliai, kurių molekulėse tarp anglies atomų yra viena triguba jungtis.