Atverti pagrindinį meniu

Algirdo Brazausko fondas – taip vad. politinis (paramos) fondas, veikiantis Lietuvoje.

Fondo veiklos tikslas yra skatinti ir remti modernaus politinio mąstymo formavimąsi Lietuvoje.

SteigėjaiKeisti

VeiklaKeisti

Fondas savo tikslą igyvendina:

populiarindamas profesinį bei mokslinį požiūrį į politiką, vykdydamas leidybą, leisdamas periodinį leidinį apie fondo veiklą, rengdamas mokslines ir praktines konferencijas bei seminarus aktualiais politikos klausimais.

Taip pat rengdamas, organizuodamas ir visiškai ar iš dalies finansuodamas mokomąsias programas ir ivairių sričių specialistų mokymą bei kvalifikacijos kėlimą, siųsdamas jaunus politikus ir politologus į stažuotes užsienyje, suteikdamas finansinę paramą jauniems gabiems, politikams, politinių mokslų dėstytojams ir studentams.

Fondas analizuoja užsienio politikos, valstybės valdymo ir kitas aktualias problemas bei teikdamas siūlymus, kaip jas spręsti; bendradarbiauja su savo šalies ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis ir institucijomis, kurių veikla atitinka Fondo tikslus.

NuorodosKeisti