Algirdas Matulevičius

Algirdas Matulevičius (g. 1939 m. sausio 10 d. Giedraičiuose) – Lietuvos istorikas, enciklopedininkas, Mažosios Lietuvos istorijos ir lietuvių tautinio atgimimo spaudos tyrinėtojas.

Biografija redaguoti

Baigė Giedraičių vidurinę mokyklą, besimokydamas laimėjo respublikinį astronomijos konkursą. Tačiau astronomu netapo, baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą, studijuodamas buvo fakulteto studentų mokslinės draugijos pirmininkas bei viso universiteto SMD pirmininko pavaduotojas. Susidomėjo Mažąja Lietuva, lietuvių tautinio atgimimo problemomis, „Aušros“ ir „Varpo“ kūrėjais, didžlietuviais ir mažlietuviais, kuriuos į vieną tvirtą kumštį anuomet telkė šie lietuviški spaudiniai. Nuosekliai ir moksliškai juos pradėjo tyrinėti nuo 1969 m., kai įstojo į aspirantūrą.[1] Tyrinėjo Martyno Jankaus archyvą. 1973 m. birželio 26 d. apgynė disertaciją „Tautinė lietuvių padėtis Prūsijoje 17011807 m.“. Darbo vertintojai pasiūlė disertanto darbą išleisti atskira knyga, bet ji dėl trukdymų bei apsidraudimų pasirodė nuo disertacijos gynimo praėjus net 16 metų – 1989 m. pavadinimu „Mažoji Lietuva XVIII amžiuje“. Knygoje pateiktas pirmą kartą 1972 m. Lietuvos mokslų akademijos „Darbų A serijoje“ publikuotas Mažosios Lietuvos ribų žemėlapis, 1996 m. su kartografu Petru Gauču sudarė etninį žemėlapį - apie XVII amžiaus pradžios Mažosios Lietuvos gyventojų tautinę sudėtį.

Nuo 1972 m. Vyriausios enciklopedijų redakcijos, Enciklopedijų leidyklos, nuo 1997 m. Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto bendradarbis.

Daugelio istorinių ir publicistinių straipsnių periodiniuose leidiniuose „Voruta“, „Literatūra ir menas“, „Mokslas ir gyvenimas“, „Mūsų praeitis“ bei užsienio spaudoje autorius.[2] Vienas iš Mažosios Lietuvos enciklopedijos leidimo sumanytojų ir jos istorijos skyriaus vedėjas. Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnių apie Mažąją Lietuvą ir Prūsiją autorius.

Bibliografija redaguoti

Šaltiniai redaguoti

Vytautas Žeimantas. Daktarui Algirdui Matulevičiui - 65 metai. Lietuvos aidas, 2004, saus. 12.