Algirdas Jurskis

Algirdas Florijonas Jurskis (1915 m. Čitoje, Rusija1953 m. rugsėjo 4 d. Sibire, Rusija) – Lietuvos ekonomistas, matematikas, finansininkas, politinis veikėjas ir rezistentas.

BiografijaKeisti

Grįžęs į Lietuvą 1932 m. baigė Panevėžio gimnaziją. 1932–1936 m. studijavo VDU Matematikos-gamtos fakultete, įgijo diplomuoto matematiko laipsnį. 1936–1939 m. studijas tęsė VDU Teisės fakulteto Ekonomikos skyriuje ir jas baigė diplomuoto ekonomisto laipsniu. Nuo 1931 m. įsitraukė į skautų veiklą, buvo „Vyčio“ korporacijos valdybos narys, paskautininkas. 1938–1939 m. buvo VDU studentų atstovybės pirmininkas. 1939 m. pakviestas Statistikos katedros asistentu. 19411944 m. Ekonomikos fakulteto prodekanas, dekanas. Bendradarbiavo žurnale „Ekonomika“.

1940 m. perkeltas į Vilniaus universitetą, kur Finansų ir kredito katedroje dėstė statistiką, draudimų matematiką, finansinę matematiką ir kt. 1942 m. išrinktas Finansinių mokslų fakulteto prodekanu.

Įsikūrus Lietuvių frontui (LF) buvo Vilniaus LF apygardos vadovaujančiojo centro narys, vienu iš šio centro veiklos organizatorių Vilniaus apygardoje, dalyvavo LF programos aptarimuose Vilniuje. 1945 m. suimtas KGB, nuteistas dešimčiai metų lagerio. Žuvo Karlage, Džezkazgane 1953 m. rugsėjo 4 d.