Alfonsas Jakupčionis

Alfonsas Jakupčionis (g. 1919 m. kovo 19 d. Saginaw, MI, JAV) – vargonininkas ir chorvedys.

BiografijaKeisti

Pas P. Dulkę mokėsi fortepijono, pas P. Saką vargonų Brooklyne, NY, nuo 1926 m. studijas tęsė Pius X School of Liturgical Music Niujorke. Baigęs studijas, pradėjo vargonininkauti ir vadovauti chorui Šv. Mykolo lietuvių parapijoje Bayonne, NJ. Kartu buvo ir raštinės sekretorius. 19411945 m. tarnaudamas amerikiečių kariuomenėje, grojo orkestre, o grįžęs vėl vargonininkavo toje pačioje parapijoje. Chorą paruošė 1964 m. Pasaulinės parodos Niujorke Lietuvių dienai, dainų šventėms ir kitiems tautiniams renginiams.

Nuo 1940 m. ALRK Vargonininkų sąjungos narys, taip pat ir New Yorko-New Jersio provincijos narys.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.