Aleksandras Stankevičius

Aleksandras Stankevičius
Gimė 1957 m. liepos 19 d. (66 metai)
Monrealyje, Kanadoje
Veikla kompozitorius, vargonininkas, chorvedys.

Aleksandras Stankevičius (1957 m. liepos 19 d. Monrealyje, Kanadoje) – kompozitorius, vargonininkas, chorvedys.

Biografija redaguoti

Kompoziciją ir dirigavimą studijavo Montrealio MeGillo universitete. Vadovauja Montrealio Aušros Vartų lietuvių parapijos ir Lietuvių chorams bei vyrų vokaliniam oktetui, moterų ansambliui. 1982 su Montrealio lietuvių choru įdainavo ir išleido plokštelę „Kalėdos“. Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui sukūrė kantatą „Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva" (tekstas poeto H. Nagio). Ši kantata buvo atlikta 1987 m. gegužės 23 d. Šv. Kazimiero parapijos šventovėje Montrealyje. Kantatą atliko Montrealio ir Ontario jungtinis choras, solistai G. Čepkauskienė, S. Žiemelytė, V. Verikaitis ir A. Keblys. Chorui ir solistams talkino 18 muzikantų orkestras ir vargonai, dirigavo autorius. Kantata atlikta ir Lietuvoje.

A. Stankevičius kuria muziką televizijai, radijui, kinui ir reklamai. Yra išleidęs savo kūrybos plokštelę „Let it out" – 11 modernistinio stiliaus kompozicijų, skirtų jaunimui.

Šaltiniai redaguoti

  • Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.