Aleksandras Piešina

Aleksandras Piešina (1896 m. gegužės 3 d. Videniškiuose, Molėtų raj.1955 m. gruodžio 8 d. Monrealyje, Kanada) – vargonininkas, chorvedys, pedagogas.

BiografijaKeisti

Tėvas Justinas Piešina buvo vargonininkas ir pirmasis Aleksandro muzikos mokytojas. Pradinį ir aukštesnį bendrojo lavinimo mokslą baigė Ukmergėje. Jaunystėje svajojo būti kunigu ir 1913 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, bet Pirmasis pasaulinis karas mokslą nutraukė. Vėliau studijas tęsė Peterburgo dvasinėje seminarijoje, tačiau prasidėjus revoliucijai, seminarija buvo uždaryta ir į kunigus A. Piešina nebuvo įšventintas. 19181920 m. Peterburge lankė Technologijos institutą.

1921 m. grįžęs į Lietuvą, mokėsi Kauno muzikos mokykloje (1930 m. įgijo muzikos mokytojo specialybę), 19221935 m. Ukmergės gimnazijoje dėstė muziką, matematiką ir lotynų kalbą, vadovavo moksleivių ir suaugusiųjų chorams. Kurį laiką buvo dėstytojas Ukmergės pradinių mokyklų mokytojų kursuose ir mišriojo choro vadovas. 19351944 m. muziką ir dainavimą dėstė Raseinių gimnazijoje, vadovavo chorui, moksleivių ir Šaulių rinktinės pučiamųjų orkestrams.

Antrojo pasaulinio karo metu patekęs į Vokietiją, vargonininkavo lietuvių mokyklose Regensburge ir Scheinfelde, buvo lietuvių gimnazijos muzikos mokytojas. 1949 m. emigravo į Kanadą ir buvo pirmasis Monrealio naujos Aušros Vartų lietuvių parapijos vargonininkas ir choro vadovas, taip pat vadovavo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto klubo chorui. Su chorais nemažai koncertavo ir dalyvavo įvairiuose tautiniuose renginiuose. Dėjo daug pastangų, kad būtų įsigyti nauji bažnyčios vargonai. A. Piešina nesiekė garbės, o ramiai dirbo lietuvybės ir muzikos labui. Rėmė lietuvišką spaudą ir muzikinius leidinius.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.