Aleksandras Kučiūnas

Aleksandras Kučiūnas (1914 m. balandžio 15 d. Suvalkuose, Lenkija) – pianistas, dirigentas ir pedagogas.

Biografija redaguoti

Mokydamasis Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, mokėsi skambinti ir pianinu, nuo 1929 m. jau akompanuodavo solistams ir chorui. 1932 m. baigęs gimnaziją, įstojo į Kauno konservatoriją, kur studijavo fortepijoną pas prof. V. Ružinskj. Tuo pat metu studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete.

Nuo 1933 m. pradėjo dirbti koncertmeisteriu Valstybės teatre, su solistais koncertavo daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių. Parašė monografiją apie garsų vokiečių kompozitorių Richardą Vagnerį (1939 m.) – tai buvo pirmas toks didelis darbas lietuvių kalba.

1940 m. išvyko į Vokietiją ir pradėjo dirbti Dresdeno miesto teatre korepetitoriumi, o vėliau – dirigentu. Dirigavo operas ir operetes. Kartu gilino dirigavimo ir fortepijono žinias pas Dresdeno profesorius K. Stieglerį ir Schautoss-Boniną.

Po Antrojo pasaulinio karo apsigyveno Tūbingene. Kaip koncertmeisteris su solistais koncertavo daugelyje Vokietijos miestų. Vladas Baltrušaitis su lietuvių tremtinių menininkais 1947 m. vasario 25 d. Detmolde pastatė Džoakino Rosini operą „Sevilijos kirpėjas“, o Augsburge – Leo Delibes baletą „Coppelia“. Operą ir baletą dirigavo A. Kučiūnas. Šie veikalai buvo parodyti ir Hanau lietuvių stovykloje.

1949 m. atvyko į Los Andželą (JAV) ir kurį laiką dirbo Lietuvių mokslo studijų institute. Buvo subūręs Dainininkų klubo chorą, vėliau pavadintą Stasio Šimkaus vardu. Choras (30 dalyvių) pastatė Nikolajaus Gogolio komediją „Piršlybos“, išmoko ištraukų iš Džiuzepės Verdi operos „Traviata“ ir kitų kūrinių.

1950 m. apsigyveno Čikagoje, aktyviai įsijungė į amerikiečių ir lietuvių muzikinį gyvenimą – dirigavo simfoniniam orkestrui, akompanavo solistams, propagavo ir lietuvišką muziką. 19571959 m. dirigavo Čikagos Vyčių vyrų choro statomoms operoms: Dž. Verdi „Rigoletto“ ir Šarlio Gouno „Faustas“. 19571958 m. buvo Cosmopolitain School of Music dėstytojas. Nuo 1960 m. kurį laiką dirbo dirigento asistentu Čikagos Lyric operoje. 19661970 m. vedė operos klasę Washington State University, vargonininkavo Rochesteryje, NY.

Bet daugiausia nuveikė 19561977 m. būdamas Čikagos Lietuvių operos dirigentu ir meno vadovu – dirigavo 14 operų premjerų ir 52 spektaklius. Be daugelio užsienio klasikų operų, dirigavo ir tris lietuvių kompozitorių operas: Jurgio Karnavičiaus „Gražiną“, Juliaus Gaidelio „Daną“ ir Valterio Banaičio „Jūratę ir Kastytį“ (1972 m. įrašyta į plokštelę). 1965 m. birželio 13 d. Čikagoje atliktas Dž. Verdi „Requiem“ ir B. Markaičio „Vilniaus varpai“ – dalyvavo Vyčių choras, Tėviškės parapijos choras, Alice Stephens merginų vokalinis ansamblis, solistai ir orkestras, dirigavo A. Kučiūnas.

Dirigentas parašė straipsnių apie šiuolaikinę muziką, apybraižų ir atsiminimų apie kompozitorius, buvo žurnalo „Muzikos žinios“ bendradarbis. Iki šiol gyvena Čikagoje.

Šaltiniai redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.