Aleksandras Buzys (1928 m. spalio 2 d. Bedančių kaime, Raseinių valsčiuje ir apskrityje – 2011 m. kovo 28 d. Utenoje) – choro dirigentas ir pedagogas.

Biografija

redaguoti

Baigęs Kelmės gimnaziją, 19471952 m. choro dirigavimą studijavo Vilniaus ir Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dėst. V. Žiliaus klasė). Studijų metais mokytojavo Vilniaus vidurinėse mokyklose, vadovavo Politechnikumo vyrų chorui (19501952 m.) ir kitiems meno mėgėjų būreliams.

19521959 m. dirbo Klaipėdos muzikos mokykloje: buvo choro dirigavimo ir kitų disciplinų dėstytojas, moksleivių choro studijos vadovas, choro dirigavimo skyriaus vedėjas ir mokyklos direktorius (19571959 m.). Choro studiją papildė naujais kūriniais, pagyvino koncertinę veiklą, talkino Liaudies operai, vadovavo Klaipėdos kultūros namų, „Gulbės" audinių fabriko ir miesto vykdomojo komiteto mišriesiems chorams.

Liaudies teatrui talkino statant P. Čaikovskio operą „Eugenijus Oneginas“ (1956), pastatė G. Verdi operą „Traviata" (1958). Operos choras (60 dalyvių), 1957 m. I respublikinio jaunimo festivalio laureatas, surengė daug koncertų.

19591960 m. Kauno 4-osios vidurinės mokyklos muzikos mokytojas ir chorų vadovas. Vyresniųjų klasių mišrųjį chorą parengė 1960 m. respublikinei dainų šventei.

19591969 m. „Kauno audinių" mišriojo choro meno vadovas ir dirigentas. ] kolektyvą sutelkęs iki 100 dainininkų, pasiekė ryškių meninių laimėjimų.

1960 m. respublikinės dainų šventės konkurse choras pelnė pirmąją vietą, jam suteiktas nusipelniusio kolektyvo vardas. Pirmąją vietą choras laimėjo ir 1965 m. respublikinės dainų šventės konkurse. Jis išmoko daug lietuvių ir užsienio kompozitorių įvairių kūrinių, koncertavo Kaune, Vilniuje, Leningrade, Maskvoje, Taline, Rygoje, Kijeve, Sevastopolyje.

19601969 m. Kauno politechnikos instituto studentų dainų ir šokių ansamblio „Nemunas" meno vadovas ir dirigentas. Parengė daug įsimintinų programų. Ansamblis koncertavo Lietuvoje ir užsienyje: Lenkijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Čekoslovakijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Jugoslavijoje, Austrijoje, Kanadoje.

Nuo 1968 m. Kauno politechnikos instituto vyr. dėstytojas, nuo 1969 m. studentų vyrų choro meno vadovas ir dirigentas. Chorą išmokė daug sudėtingų lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių, parengė 1970, 1975, 1980 ir 1985 m. respublikinėms dainų šventėms bei chorų sąskrydžiams Šiauliuose; jo vadovaujamas choras pirmųjų ir kitų prizinių vietų pelnė įvairiuose konkursuose, dalyvavo Baltijos respublikų studentų dainų šventėse „Gaudeamus" Rygoje (1971), Tartu (1974), Vilniuje (1978), Rygoje (1981), Taline (1984), Vilniuje (1988).

Studentai koncertavo Lietuvoje, Čekoslovakijoje, Vokietijoje, Vidurinėje Azijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Suomijoje, Latvijoje. 1969 m. suorganizavo Kauno politechnikos instituto dėstytojų ir darbuotojų kamerinį mišrųjį chorą ir kurį laiką jam vadovavo.

19691971 m. Kauno valstybinio mišriojo choro dirigentas, 19701978 m. Jonavos azotinių trąšų gamyklos mišriojo choro meno vadovas ir dirigentas. Į kolektyvą sutelkęs apie 100 choristų, įvairiais kūriniais praturtino koncertines programas (ištraukos iš J. Haydno oratorijos „Metų laikai“, chorai iš G. Verdi ir B. Smetanos operų, W. A. Mozarto „Saulės kantata" ir kt.), koncertų surengė Lietuvoje, Latvijoje, Ukrainoje, Bulgarijoje, 1975 m. respublikinės dainų šventės konkurse pelnė antrąją vietą.

A. Buzys buvo respublikinių dainų švenčių konsultantas, chorų apžiūrų ir konkursų žiuri pirmininkas arba narys.

1957 m. I respublikinio jaunimo festivalio, 1965 m. respublikinės dainų šventės, 1977 m. respublikinės studentų dainų šventės Klaipėdoje dirigentas, taip pat Klaipėdos ir Kauno miestų dainų švenčių dirigentas.

Buvo Kauno miesto liaudies deputatų tarybos deputatas, chorvedžių tarybos pirmininkas. 1965 m. jam suteiktas nusipelniusio artisto garbės vardas, 1978 m. apdovanotas Kultūros žymūno ženklu.

Šaltiniai

redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.