Aldona Pulauskienė-Kvaraciejūtė

Aldona Pulauskienė-Kvaraciejūtė
Gimė 1929 m. sausio 8 d.
Taučionių k., Alytaus r.
Mirė 2000 m. gruodžio 26 d. (71 metai)
Veikla muzikos mokytoja ir chorvedė.

Aldona Pulauskienė-Kvaraciejūtė (1929 m. sausio 8 d. Taučionių k., Alytaus r.2000 m. gruodžio 26 d.) – muzikos mokytoja ir chorvedė.

BiografijaKeisti

Tėvas buvo kaimo smuikininkas, dainininkas ir pirmasis Aldonos muzikos mokytojas. 19411947 lankydama Merkinės gimnaziją, muzikos žinių gavo ir iš mokytojo V. Gutausko. 19471951 choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje (dėst. A. Ilčiukas). Mokyklą baigė su pagyrimu. Kartu studijavo ir Vilniaus universiteto Istorijos – filologijos fakultete, bet kai 1949 tėvus, brolį ir seserį bolševikai ištrėmė į Sibirą, universitetą teko palikti. Baigusi muzikos mokyklą, gavo rekomendaciją studijuoti Lietuvos konservatorijoje, bet likusi viena – dirbdama turėjo pelnytis duoną.

1951 rudenį atvyko į Vievį ir išvarė platų muzikinių darbų barą. Buvo kultūros namų meno vadovė ir iki 1968 direktorė, suorganizavo mišrųjį chorą, kuriam iki šiol tebevadovauja.

Nuo 1950 choras yra visų respublikinių dainų švenčių dalyvis, 1990 Lietuvos tautinės dainų šventės, 1994 I ir 1998 II Pasaulio lietuvių dainų švenčių Vilniuje dalyvis. Choras – daugelio respublikinių konkursų laureatas ir prizininkas, koncertavo Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Vengrijoje, Čekoslovakijoje ir Nyderlanduose. Išviso jis yra surengęs apie 400 koncertų. 1985 respublikinei dainų šventei chorvedė dar parengė Vievio grūdų produktų kombinato mišrųjį chorą.

A. Pulauskienė – žinoma pedagogė ir moksleivių chorų vadovė.

Nuo 1951 iki šiol dėsto muziką ir vadovauja chorams Vievio vidurinėje mokykloje. Daug metų dirbo net su 3-4 chorais. 1955 respublikinei dainų šventei parengė vyresniųjų klasių moksleivių mišrųjį chorą, 1960 vaikų ir mišrųjį chorus. Į 1964 I respublikinę moksleivių dainų šventę Vilniuje mokytoja atvežė tris chorus: jaunučių, merginų ir mišrųjį, kurie konkursuose laimėjo pirmąsias ir kitas prizines vietas. 1965 respublikinės dainų šventės konkurse jaunių choras pelnė pirmąją vietą. 1969 respublikinei moksleivių meno ir sporto šventei parengė tris chorus – per 280 dainininkų. Vaikų chorai dalyvavo moksleivių ir suaugusiųjų respublikinėse dainų šventėse, 1990 Lietuvos tautinėje dainų šventėje, 1994 I ir 1998 II Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje. Vyresniųjų klasių mišrusis moksleivių choras buvo 1977 respublikinės dainų šventės ir 1997 Lietuvos moksleivių dainų šventės konkursų laureatas, pirmųjų ir kitų prizinių vietų laimėjęs respublikinėse mokyklų chorų varžybose. 19681986 būdama Vievio vaikų muzikos mokyklos direktore ir mokytoja, A. Pulauskienė vadovavo vaikų chorui, jį parengė 1985 ir 1990 respublikinėms dainų šventėms. Nemaža jos buvusių mokinių tapo muzikais profesionalais. Sūnus Dainius Pulauskas – pianistas.

A. Pulauskienė – Vievio ir Trakų rajonų dainų švenčių organizatorė ir vyr. dirigentė, 1965 respublikinės dainų šventės dirigentė. 1964 apdovanota Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu, o 1965 jai suteiktas nusipelniusio kultūros – švietimo darbuotojo garbės vardas.

2001 m. išleista knygelė „Tėvo smuikas : pro memoria : Aldonos Kvaraciejūtės-Pulauskienės (1929 01 08 – 2000 12 26) atminimui“.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.