Albinas Alseika (1860 m. Urviai, Skuodo valsčius1943 m. balandžio 24 d. Gudeliuose, Jurbarko valsčius) – Romos katalikų kunigas, visuomenės veikėjas.

Biografija

redaguoti

Augo valsiečių šeimoje, kurioje gerokai vėliau gimė ir jo brolis – iškilus Vilniaus krašto visuomenės veikėjas Danielius Alseika. Baigęs Kauno kunigų seminariją, A.Alseika kunigavo Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos, Jurbarko Švč. Trejybės, Pagirių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčiose. Spaudos draudimo laikotarpiu platino nelegalią lietuvišką literatūrą.

Pagiriuose klebono Albino Alseikos rūpesčiu 1908 m. pastatyta „Saulės“ draugijos mokykla, 1908–1914 m. šiame kaime veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Išlikusi jo rūpesčiu 1911 m. pastatyta neogotikinė Pagirių varpinė. Parapijiečių deleguotas dalyvavo 1917 m. Vilniaus konferencijoje, kuri nutarė kurti nepriklausomą Lietuvos valstybę ir sušaukti Steigiamąjį Seimą.

Girdžiuose po Pirmojo pasaulinio karo su parapijiečiais pradėjo statyti medinę bažnyčią, kurią užbaigė 1926 m. Ji buvo pašventinta kaip Jurbarko bažnyčios filija, vėliau įsteigta parapijinė Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia. Mirė Antrojo pasaulinio karo metais, palaidotas Girdžių kapinėse.

Šaltiniai

redaguoti

Nuorodos

redaguoti