Albinas Čeičys (1910 m. balandžio 1 d. Paliepio k., Rokiškio raj. – 1960 m. gegužės 18 d. Kaune) – vargonininkas, choro dirigentas ir pedagogas.

Biografija redaguoti

Privačiai pramokęs muzikos, kurį laiką vargonininkavo ir vadovavo mėgėjų chorams. 19281939 m. Kauno muzikos mokykloje ir konservatorijoje studijavo vargonavimą ir lankė Nikodemo Martinonio chorvedybos klasę, dėstė muziką ir dainavimą Marijampolės mergaičių ir Kauno 4-ojoje bei 6-ojoje gimnazijose, vadovavo moksleivių ir suaugusiųjų chorams. 1938 m. dainų šventei Klaipėdoje parengė Šančių šaulių būrio 90 dalyvių chorą.

Pokario metais įsitraukė į dar aktyvesnę muzikinę veiklą. 19451948 m. buvo Kauno muzikos mokyklos mokymo dalies vedėjas ir direktorius, 19451949 m. – konservatorijos, 19491960 m. – Juozo Gruodžio muzikos mokyklos choro dirigavimo ir kitų disciplinų dėstytojas.

19491954 m. – „Kauno audinių“ fabriko mišriojo choro vadovas. Kolektyvą parengė 1952 m. Kauno srities meno mėgėjų apžiūrai ir 1954 m. Lietuvių literatūros ir meno dekadai Maskvoje (dirigavo Antanas Ilčiukas), koncertavo ir Latvijoje.

19481960 m. (su pertrauka) vadovavo Lietuvos žemės ūkio akademijos mišriajam chorui (120–140 dalyvių). Studentus parengė 1950, 1955 ir 1960 m. respublikinėms dainų šventėms, dalyvavo apžiūrose ir konkursuose, koncertų surengė Kaune, Šiauliuose, Rygoje, Taline, Tartu, Kijeve, Minske ir kitur. Chorą išmokė sudėtingesnių klasikinių ir šiuolaikinių kompozitorių kūrinių.

Kurį laiką vadovavo Kauno fabriko „Inkaras“ ir kojinių fabriko „Cotton“ chorams. Konsultavo Kauno miesto, Prienų ir Raseinių rajonų mėgėjų chorus, padėjo organizuoti chorų apžiūras ir dainų šventes, buvo jų dirigentas. Drauge su V. Žiliumi iš rusų kalbos išvertė Nikolajaus Rimskio-Korsakovo vadovėlį „Harmonija“, redagavo E. Navickaitės-Martinonienės parengtą „Elementariosios muzikos teorijos“ vadovėlį.

Šaltiniai redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.