Albertas Paulikaitis

Albertas Paulikaitis (1920 m. birželio 1 d. Tauragėje1994 m. rugpjūčio 1 d. Čikagoje, JAV) – smuikininkas ir chorvedys.

Biografija redaguoti

Baigė Tauragės mokytojų seminariją, išmoko smuikuoti, dainuoti mokėsi pas solistą Vladą Ivanauską. 1944 pasitraukė į Vokietiją, o 1949 atvyko į JAV ir pradėjo vadovauti lietuvių evangelikų parapijos chorui Collinsville, IL. Vėliau vadovavo LB „Aušros" chorui East St. Louise, IL, taip pat Tėviškės parapijos vaikų chorui ir K. Donelaičio lituanistinės mokyklos vaikų chorui Čikagoje.

Nuo 1952 vadovavo lietuvių meno ansambliui „Nemunas“ East St. Louise. Prie ansamblio subūrė vyrų, o vėliau mišrųjį chorus, organizavo koncertus, dalyvavo įvairiuose tautiniuose renginiuose, televizijos programose ir festivaliuose. 1955 „Nemuno“ ansamblio veiklai nutrūkus, 1962 suorganizavo naują kolektyvą – „Aušros" chorą (18-20 dalyvių). Choras nemažai koncertavo, dalyvavo tautiniuose renginiuose ir 1966 3-ojoje JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėje Čikagoje. Tradiciniams giesmių vakarams A. Paulikaitis parengdavo vyrų vokalinį oktetą, koncertuodamas su Tėviškės parapijos choru, pats atlikdavo solo tenoro partijas.

Šaltiniai redaguoti

  • Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.