Aktyvizmas (lot. activus - veiklus) – sąmoningas veiksmas, kurio tikslas yra socialinis ar politinis pokytis. Šis veiksmas kreipiamas į kontroversiškai vertinamo požiūrio palaikymą ar oponavimą jam.

Pats žodis aktyvizmas lietuvių kalboje dažniau vartojamas kaip bet koks aktyvus elgesys, todėl svarbu atskirti aktyvizmą plačiąja prasme nuo aktyvizmo siaurąja prasme. Šis straipsnis yra apie aktyvizmą siaurąja prasme.)

Aktyvizmas siauraja prasme dažnai suprantamas kaip protesto ar disidentų veiklos sinonimas, tačiau jis apima platų politinių požiūrių ir formų spektrą. Nuo laiškų rašymo laikraščiams ir politikams, etiško pirkimo iki gatvės riaušių ir demonstracijų ar partizaninės veiklos. Kartais aktyvizmu laikomas ir terorizmas (priklausomai iš kieno pozicijų žvelgiama).

Aktyvizmo pavyzdžiai redaguoti