Akmens anglių derva

Akmens anglių derva, kokso derva, akmens anglių degutas – klampus juodas, būdingo fenolių kvapo skystis, gaunamas kokso cheminėse ir dujų gamyklose koksuojant akmens anglis. Akmens anglių derva – sudėtingas dažniausiai aromatinių junginių (benzolo, toluolo, ksilolo, naftalino, antraceno, fenolio ir daugelio kitų) mišinys; akmens anglių derva yra žaliava jiems gauti. Vartojama taip pat, tiesiant kelius, statybinėje pramonėje ir energetiniais tikslais.