Akmenės rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Akmenės rajono savivaldybės tarybaAkmenės rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindas redaguoti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Buvo panaikintos savivaldybių pakopos, iki 25 sumažintas savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

Rinkimuose dalyvavusios partijos redaguoti

Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 2611 5
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 2574 5
16 Lietuvių tautininkų sąjunga (LTS) 2231 5
10 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 2151 4
13 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 847 2
9 „Jaunosios Lietuvos”, naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga 815 2
14 Lietuvos liberalų sąjunga (LLS) 791 2

Tarybos nariai redaguoti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Antanas Lizdenis LKDP 1 iki 1995 m. balandžio 20 d.
Vanda Jasevičienė LKDP 2
Edmontas Kripas LKDP 3
Saulius Bulavas LKDP 4
Vitalis Lizdenis LKDP 5
Romualda Nijolė Aleknavičienė LKDP 6 nuo 1995 m. balandžio 20 d.
Eugenija Meškienė LDDP 1
Pranciškus Tirius LDDP 2
Voldemaras Franckevičius LDDP 3
Apolinaras Nicius LDDP 4
Vladislovas Balkauskas LDDP 5
Klemas Inta LTS 1
Anicetas Lupeika LTS 2 iki 1995 m. gegužės 24 d.
Vladas Račkauskas LTS 3 iki 1995 m. liepos 20 d.
Vladas Petkevičius LTS 4
Edvardas Šimkūnas LTS 5
Bronislava Emilija Raščienė LTS 6 nuo 1995 m. gegužės 24 d.
Aloyzas Daščioras LTS 7 nuo 1995 m. liepos 20 d.
Jadvyga Dunauskaitė TSLK 1 iki 1995 m. gegužės 24 d.
Vytautas Mykolas Almanis TSLK 2
Laimutė Garalienė TSLK 3
Jadvyga Balvočiūtė TSLK 4
Viktoras Lygnugaris TSLK 5 nuo 1995 m. gegužės 24 d.
Vilmantas Krikštaponis Jaunoji Lietuva 1
Stanislovas Ledžius Jaunoji Lietuva 2
Algirdas Martyšius LVP 1
Loreta Avelienė LVP 2
Albinas Klimas LLS 1
Kazimieras Pakeltis LLS 2

Nuorodos redaguoti

Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2006-10-27 iš Wayback Machine projekto.