Akiračiai (mėnraštis)

Akiračiai – JAV lietuvių atviro žodžio mėnraštis, ėjęs 1968 m. liepos iki 2005 m. sausio Čikagoje, o nuo 2005 m. – Lietuvoje.

Leidinys redaguoti

Leidžia Santaros-Šviesos federacija. Rašo politikos, ekonomikos, kultūros, lietuvių literatūros bei kalbos temomis, skelbia Lietuvos ir išeivijos spaudos apžvalgas, recenzijas, interviu, poleminius straipsnius, laiškus. Bendradarbiauja Lietuvos ir lietuvių išeivijos žurnalistai, politikai, mokslo, kultūros veikėjai. Kasmet išeina po 10 numerių.[1]

Spausdino Morkūno spaustuvė.

Redaktorių kolegija redaguoti

Redaktorių kolegijos nariais yra buvę: Donatas Bielskus, Karolis Drunga, Raimundas Mieželis, Liūtas Mockūnas, Zenonas Rekašius, Tomas Remeikis, Alfredas Erichas Senas, Julius Šmulkštys, Tomas Venclova, Vytautas Zalatorius, Henrikas Žemelis, Vaidas Repečka.

Bendradarbiai redaguoti

Algirdas Titus Antanaitis, Zita Čepaitė, Leonardas Dambriūnas, Vytautas Aleksandras Jonynas, Vytautas Kavolis, Violeta Kelertienė, Gražutė Šlapelytė-Sirutienė, Rimvydas Šliažas, Vincas Trumpa.

Nuorodos redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 14 psl.