Akcininkasfizinis ar juridinis asmuo (tarp jų gali būti valstybė, savivaldybė, kita akcinė bendrovė) turintis vieną ar kelias akcinės bendrovės akcijas.

Akcininkų teisės

redaguoti

Akcininkų susirinkimas yra aukščiausiai bendrovės organas. Per akcininkų susirinkimą akcininkai tvirtina ar keičia bendrovės įstatus, išrenka stebėtojų tarybą arba bendrovės valdybą arba vadovą, tvirtina ar keičia įstatinį kapitalą.

Nepriklausomai nuo turimo akcijų kiekio visi akcininkai turi teisę dalyvauti akcininkų susirinkime, gauti dividendus. Akcininkų balsų kiekis proporcingai priklauso nuo turimų akcijų kiekio. Bendrovės nuostatuose gali būti numatyta, kad privilegijuotų akcijų savininkai neturi balsavimo teisės.
Privilegijuotų akcijų savininkai gauna iš anksto nustatytus dividendus, paprastų akcijų savininkai gauna proporcingai nuo turimų akcijų skaičiaus nustatytus dividendus.

Akcininkų klasifikacija

redaguoti

Išsiskiriamos kelios akcininkų rūšys:

 • Pagal akcijų tipus
  įprastų akcijų savininkai
  priviligijuotų akcijų sąvininkai
 • Pagal akcijų kiekį
  vienintelis akcininkas (turi 100 % bendrovės akcijų),
  stambus akcininkas (mažoritarinis akcininkas) – akcininkas turintis kontrolinį akcijų paketą, dėl savo akcijų kiekio gali ženkliai daryti įtaką akcininkų susirinkimo sprendimus, į stebėtojų taryba ar bendrovės valdybą išrinkti savo iškeltus žmones. Kiek konkrečiai vienas akcininkas turi turėti akcijų, kad vadintųsi stambiu niekur tiksliai nenustatyta, nes kontrolinis akcijų paketas nebūtinai yra 50 % + 1 akcija, nesant daugiau stambių akcininkų kontrolinis akcininkų paketas gali būti ir mažesnis.
  minoritarinis akcininkas – turintis pasyvias teises: teisė gauti įvairią informaciją apie bendrovę.
  smulkus akcininkas – akcininkas, kuris dėl labai mažo turimų akcijų kiekio savo balsavimų praktiškai negali daryti įtakos kokiems nors sprendimams, jis turi teisę dalyvauti akcininkų susirinkime, gauti dividendus.

Nuorodos

redaguoti

Vikicitatos

 
Wikiquote logo
Puslapis Vikicitatose