Akcininkų susirinkimas

Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias akcinės bendrovės organas.

Per pirmą akcininkų susirinkimą balsavimo teisė proporcingai pasiskirsto tarp turimų akcijų skaičiaus, kurios yra pasirašytos ir už jas įmokėti pradiniai įnašai. Per kitus akcininkų susirinkimus balsavimo teisė proporcingai pasiskirsto tik tarp apmokėtų akcijų skaičiaus.

Per akcininkų susirinkimą:

Nuorodos redaguoti