Akcinių bendrovių teisė

Akcinių bendrovių teisė reguliuoja bendrovių valdytojų, akcininkų santykius (fotografijoje - 1288 m. išleista vario kasyklos akcija)

Akcinių bendrovių teisėįmonių teisės ir finansų teisės sritis, pošakis; visuma teisės normų, reguliuojančių visuomeninius santykius, susijusius su akcinėmis bendrovėmis, ypač specifinių vertybinių popierių (akcijų) srityje, taip pat įmonių valdymo, jų steigimo (akcinis kapitalas) aspektus. Pagrindiniai Lietuvos akcinių bendrovių teisės šaltiniai - LR akcinių bendrovių įstatymas, LR komercinių bankų įstatymas ir kiti teisės aktai.