Akcija

(Nukreipta iš puslapio Akcija (finansai))

Akcijavertybinis popierius, kuris suteikia jo turėtojui tam tikras turtines ir neturtines teises, dalyvaujant valdant bendrovę, sprendžiant jos strateginius klausimus (akcininkų susirinkime). Tai yra investicinis nuosavybės vertybinis popierius. Tai dokumentas, patvirtinantis jo turėtojo (akcininko) teisę dalyvauti valdant įmonę, teisę gauti akcinės įmonės pelno dalį dividendais ir teisę į dalį įmonės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų numatytas teises (patvirtina turtines ir neturtines akcininko teises).

Savybės

redaguoti
 
1288 m. išleista vario kasyklos akcija

Akcijos gali būti skirstomos:

  • pagal disponavimo būdą: vardinės arba pareikštinės
  • pagal suteikiamas teises: paprastos, privilegijuotos (suteikiamos teisės ir jų įgyvendinimas skiriasi nuo paprastų akcijų), specialios, įvairių klasių, įmonės darbuotojų.
  • pagal išraiškos būdą: materialios (turi materialią išraišką – yra išspausdinti dokumentai) arba nematerialios (neturi materialios išraiškos – pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose)

Materialios vardinės akcijos savininkas (akcininkas) yra akcijoje nurodytas asmuo. Nematerialios vardinės akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita.

Pelningos ir saugios akcijos (angl. blue-chip stocks) – paprastosios gerai žinomų ir patikimų bendrovių akcijos. Tokios bendrovės įtraukiamos į žinomus akcijų indeksus.

  • Paprastosios akcijos (angl. Common Stock) sudaro pagrindinę bendrovės akcijų dalį. Jų nusipirkę investuotojai turi teisę balsuoti akcininkų susirinkime. Paprastosios akcijos negarantuoja dividendų, tačiau jeigu bendrovė uždirba didelį pelną, dividendai būna didesni nei privilegijuotųjų akcininkų savininkams. Bendrovės bankroto arba likvidavimo atveju paprastųjų akcijų savininkai į likviduojamos bendrovės turtą pretenduoja paskutiniai.
  • Privilegijuotosios akcijos (angl. Preferred Stock) garantuoja investuotojams dividendus, bet nesuteikia balsavimo teisės. Bendrovės įstatuose nustatomas konkretus privilegijuotųjų akcijų dividendų dydis procentais nuo akcijos nominalios vertės. Dividendai išmokami anksčiau nei dividendai už paprastąsias akcijas. Tačiau investuotojai negali gauti didesnių dividendų nei nustatyta įstatuose. Privilegijuotosios akcijos gali būti konvertuojamos į paprastąsias akcijas (atvirkštinis konvertavimas – negalimas).

Pirminis viešasis akcijų siūlymas

redaguoti

Pirminis viešasis akcijų siūlymas (angl. Initial public offering) yra tada, kai bendrovė, kurios akcijos iki tol nebuvo kotiruojamos biržoje, išleidžia akcijas į pirminę apyvartą ir viešai pasiūlo įsigyti daugeliui investuotojų. Viešąjį akcijų siūlymą gali daryti ir bendrovė, jau esanti biržoje. Toks procesas vadinsis antriniu akcijų siūlymu (angl. secondary public offering). IPO galimas ir tuo atveju, kai viešajam siūlymui akcijas išleidžia ne pati bendrovė, o jas viešai parduoda vienas ar keli stambieji akcininkai (angl. offer for sale).

Akcininkas

redaguoti

Akcininkasfizinis ar juridinis asmuo (tarp jų gali būti valstybė, savivaldybė, kita akcinė bendrovė) turintis vieną ar kelias akcinės bendrovės akcijas. Uždirbti jis gali dvejopai:

  • investuotojas gali uždirbti po kurio laiko brangiau pardavęs akcijas;
  • investuotojas gali uždirbti gaudamas dividendus iš bendrovės uždirbto pelno.

Nuorodos

redaguoti

Vikicitatos

 
Wikiquote logo
Puslapis Vikicitatose