Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite.

Finansuose Keisti

Akceptas − sutikimas apmokėti atsiskaitomuosius prekių ar paslaugų suteikimo dokumentus, vekselius, čekius arba mokėjimo garantijos suteikimas. Akceptas − sutikimas sudaryti sutartį nurodytomis sąlygomis.

Banko akceptas - tai atskira kredito rūšis, kai bankas pagal sudarytą sutartį atstovauja savo klientui − įmonei ir per visą šį laikotarpį akceptuoja kliento vardu išrašytus pervedamuosius vekselius.

(nenurodyti šaltiniai finansų terminams)


Sutarčių teisėje Keisti

Akceptas, sutarčių teisėje - pasiūlymo priėmimas - akceptanto pareiškimas arba kitoks jo elgesys, kuriuo pareiškiamas ofertos priėmimas.[1]

Sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių veiksmais, pakankamai įrodančiais šalių susitarimą.[2]

Svarbūs akcentai Keisti

  • tylėjimas arba neveikimas savaime nelaikomas akceptu
  • akceptas sukelia teisines pasekmes nuo to momento, kai jį gauna oferentas
  • oferta gali tapti akceptuota (gali taip įvykti) ir nepranešant apie tai referentui (o pvz.: konkliudentiniais veiksmais) arba arba jei tokia išvada darytina atsižvelgiant į egzistuojančius šalių santykius arba papročius

Terminai, vėlavimas, atšaukimas Keisti

  • akceptuojama per oferento nurodytą terminą
  • pavėluotas akceptas galioja, jeigu oferentas nedelsdamas apie gavimą praneša akceptantui arba nusiunčia jam atitinkamą patvirtinimą
  • akceptas netenka galios, jeigu pranešimą apie jo atšaukimą oferentas gauna anksčiau arba tuo pačiu momentu, kai akceptas įsigalioja

Akceptas su išlygomis Keisti

Pvz.: sutinku, tačiau pakeiskime prekės-gaminio spalvą, paslaugos trukmę, kainą ir/ar terminus, būsimos sutarties punktą, ir t. t. etc. - laikomas priešpriešine oferta ir nesutikimu su pradiniu siūlymu. Pagal CK, Šeštoji knyga, Prievolių teisė (6.178):

  • atsakymas į ofertą, kai jame yra papildymų, išlygų ar kitokių ofertos sąlygų pakeitimų, laikomas ofertos atmetimu ir yra priešpriešinė oferta.[3]

Lietuvoje Keisti

LR Įstatymai detalizuojantys savoką Keisti

  • Civilinis KODEKSAS, Šeštoji knyga: Prievolių teisė (6.173-6.178 straipsniai).[4]


Šaltiniai Keisti

Literatūra Keisti