Akademikas (žurnalas)

Akademikas – Lietuvos akademinio jaunimo žurnalas, ėjęs 19331939 ir 19931995 m. Kaune.

Pirmasis žurnalo numeris, 1933 m.

Istorija

redaguoti

Išleistas vietoj laikraščio „Studentų balsas“. 19331939 m. du kartus per mėnesį leido Vytauto Didžiojo universiteto studentų tautininkų korporacija „Neo-Lithuania“.[1]

Iki 1939 m. išleisti 136 numeriai. Tiražas 1938 m. – 2000 egz.[2] Spausdino V. Atkočiūno spaustuvė bei „Vilties spaustuvė“ Kaune.

Tautininkų krypties. Rašė kultūros, politikos, studentų gyvenimo klausimais, spausdino grožinės literatūros kūrinius, žurnale nagrinėti teoriniai politikos pagrindai, kultūros ir tautos raidos santykiai, analizuotos akademinio gyvenimo ir studentijos problemos, skleistos tautininkų idėjos, spausdinti B. Brazdžionio, J. Lindės-Dobilo, S. Nėries, A. Smetonos, B. Sruogos, Vydūno, E. Volterio ir kt. raštai.

19931995 m. Kaune kaip atkurtas 19331939 m. leistas to paties pavadinimo žurnalas ėjo studentų kultūros žurnalas. Leidėja – tautinė lietuvių studentų korporacija Neo-Lithuania. Išėjo 3 numeriai, tiražas 1993 m. – 3000 egz., 1995 m. – 1000 egz. [3]

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Rimantas Glinskis. Akademikas. Lietuvių literatūros enciklopedija. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Vilnius, 2001. – ISBN 9986-513-95-2
  2. Juozapas Vytas UrbonasAkademikas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. I (A-Ar). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001. 212 psl.
  3. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 14 psl.