Aidėjimas, arba reverberacija – tariamai ilgiau, negu trunka iš tiesų, girdimas garso skambėjimas. Jis vyksta tuomet, kai aidas grįžta į šaltinį per tokį trumpą laiką, jog originalaus garso neįmanoma atskirti nuo atsispindėjusiojo. Jei bangos atsispindi nuo daugelio paviršių, garsas girdimas ilgiau.

Apie šį garsą Trumpas reverberacijos pavyzdys – aidas grįžta nespėjus pasibaigti originalui (plačiau)

Nuorodos redaguoti