Agitacinis sviedinys

Agitacinis sviedinys (angl. propaganda shell; leaflet shell; rus. агитационный снаряд) – specialusis artilerijos sviedinys agitacinei medžiagai (proklamacijoms, lapeliams ir kt.) mėtyti. Toks sviedinys priešakinėje dalyje turi išmetamąjį užtaisą. Nuotolinis sprogdiklis sviedinį susprogdina tam tikrame aukštyje, ir šis išsklaido agitacinę medžiagą pro užpakalinę sviedinio dalį. Vidutinio kalibro sviedinys paskleidžia proklamacijas iki 30 000 m² plote.

Agitacinės aviabombos АгитАБ-500-300

Nuorodos redaguoti