Administracinio proceso teisė

Administracinio proceso teisėproceso teisės šaka, visuma teisės normų, nustatančių, kaip gali būti ginamos pažeista, ginčijama materialioji teisė, užtikrinančių jos įgyvendinimą administracinių teisinių santykių srityje.

Administracinio proceso teisės įstatymai nustato administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką.

Nuorodos

redaguoti