Biography note.svg  Šį biografinį straipsnį reikėtų sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, prašome sutvarkyti šį straipsnį. Tik tada bus galima ištrinti šį pranešimą.
Priežastys, dėl kurių straipsnis laikomas nesutvarkytu, aiškinamos straipsnyje Nesutvarkyti straipsniai.
Adas Jakubauskas
Gimė 1964 m. rugpjūčio 19 d. (55 metai)
Butrimonys, Alytaus rajonas
Tautybė lietuvis
Veikla Politologas, socialinių mokslų daktaras, Mykolo Romerio universiteto docentas, visuomenės veikėjas, poetas
Išsilavinimas humanitarinių mokslų daktaras

Adas Jakubauskas (1964 m. rugpjūčio 19 d. Butrimonyse, Alytaus rajono savivaldybė) – politologas, socialinių mokslų daktaras, Mykolo Romerio universiteto docentas, visuomenės veikėjas, poetas.

DarbaiKeisti

Mokslinių tyrinėjimų sritis – Lietuvos partinė sistema, Baltijos šalių partinės sistemos. Daugelio mokslinių ir publicistinių straipsnių, paskelbtų Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse autorius. Reikšmingiausi mokslo darbai – Parlamento rinkimai Latvijoje (1999), Lietuvos politinė sistema (2008), Lietuvos prezidento institucija Lietuvos politinėje sistemoje (2011). Išleido poezijos rinktinę „Kelio pradžia“ (1992), su bendraautoriumi parašė scenarijų dokumentiniam filmui „Murzų ainiai Lietuvos žemėje“ (2005), su bendraautoriais parengė ir išleido enciklopedinį žinyną „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“ (2009), (2012), dalyvauja generolo Juzefo Beliako karo istorijos klubo veikloje. Nuo 2007 m. Poznanės A. Mickevičiaus universitete rengia habilitacinį darbą.

IšsilavinimasKeisti

 • 1971-1979 m. mokėsi Butrimonių vidurinėje mokykloje.
 • 1984 m. baigė Alytaus politechnikumą, vėliau dirbo darbininku Alytaus eksperimentiniame namų statybos kombinate, tarnavo kariuomenėje.
 • 1994 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto magistrantūrą.
 • 1998 m. įstojo į Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto politikos mokslų doktorantūrą.
 • 2003 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Lietuvos partinė sistema transformacijos laikotarpiu“.

Darbinė veiklaKeisti

 • 1993-1995 m. dirbo AB „Vilniaus šiltnamiai“.
 • 1995-1998 m. vadybininku privačiame versle.
 • 2004-2007 „EQUAL“ projekto „Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“ koordinatorius tarptautiniam bendradarbiavimui.
 • Nuo 2010 m. dirba Mykolo Romerio universitete, Politikos ir vadybos fakultete, Politikos mokslų katedroje, yra šio universiteto docentas.

Visuomeninė veiklaKeisti

 • 1992 m. buvo išrinktas Lietuvos Sąjūdžio Seimo nariu.
 • 2003 m. išrinktas Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininku, kuriuo yra ir dabar.
 • Nuo 2007 m. Tautinių bendrijų tarybos prie Tautinių mažumų ir išeivijos departamento.
 • Nuo 2010 m. Tautinių bendrijų tarybos prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.
 • Nuo 2009 m. Tautinių mažumų reikalų koordinavimo komisijos prie Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko narys.
 • 2008 m. tapo paminklo Vytautui Didžiajam pastatymo fondo vienu iš steigėjų ir valdybos nariu. Paminklas LDK kunigaikščiui Vytautui Didžiajam ir 600-osioms Žalgirio mūšio metinėms paminėti Raižiuose atidengtas 2010 m. birželio 26 d.
 • 2012 m. Išrinktas Lietuvos Genealogijos ir heraldikos draugijos tarybos nariu.
 • 2012 m. VšĮ „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atminties rūmai“ valdybos nariu.

ApdovanojimaiKeisti

 • Apdovanotas Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Sidabro ženklu „Už nuopelnus“ (2009).
 • Vyriausybės Tūkstantmečio ženklu (2010), įvairiais Vyriausybės padėkos raštais.

Šeimyninė padetisKeisti

Vedęs, turi 2 sūnus.

PomėgiaiKeisti

Laisvalaikiu mėgsta skaityti grožinę ir filosofinę literatūrą, klausyti klasikinę muziką, keliauti.

PublikacijosKeisti

Straipsniai mokslo leidiniuoseKeisti

 1. Adas Jakubauskas, Wybory Parlamentarne na Łotwie (3 X 1998 r.) // Przegląd Politologiczny Nr. 3-4/1999, Wydawnictwo naukowe INPiD UAM 1999.
 2. Adas Jakubauskas, Transformacja środków masowego przekazu na Litwie // Rocznik Wschodni Nr. 6, Rzeszów 2000.
 3. Adas Jakubauskas, „Mniejszości narodowe na Litwie“ // Przezwyczajanie barier w integrujacej się Europie, Wydanictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000.
 4. Adas Jakubauskas „Dziennik „Lietuvos aidas“ // Studia Medioznawcze Nr. 2 (3), Warszawa 2001.
 5. Adas Jakubauskas „Dziennik „Respublika“ („Respublikos“ dienraštis) // Studia Medeoznawcze, Nr.4 Warszawa, 2001.
 6. Adas Jakubauskas „Dziennik Lietuvos rytas“ // Media i Polityka, Tom I, Poznań-Września 2001.
 7. Adas Jakubauskas, „Wybory samorządowe na Litwie“ (19 marca 2000 roku) // zeszyt 1(2) 2003, Instytut Wschodni UAM, Poznań 2003.
 8. Adas Jakubauskas „Sąjūsis a Partia Komunistyczna Litwy” // ŚrodkowoEuropejskie studia polityczne 2/2005, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2005.
 9. Adas Jakubauskas „Życie codzienne i starodawne obyczje Tatarów Litewskich“ //Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyżnie, Mazowszu i Podlasiu, tom VII, Warszawa – Biała Waka 2005.
 10. Romualdas Makaveckas, Adas Jakubauskas „Tatarskie organizacje społeczne w latach 1988–2004“ // Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyżnie, Mazowszu i Podlasiu, tom VII, Warszawa – Biała Waka 2005.
 11. Adas Jakubauskas, „System polityczny Litwy“, Politika i Media // Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2008.
 12. Adas Jakubauskas „ Lietuvos totorių bendruomenė vakar ir šiandien“ // Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“, Kaunas 2009.
 13. Адас Якубаускас, «Неизвестные страницы судьбы Ольгерда Кричинского» // Orientas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai. Specialusis „Lietuvos istorijos studijų“ leidinys, (t.6),Vilniaus universiteto leidykla, 2008.
 14. Adas Jakubauskas „Państwo Litewskie w okresie 20-lecia miedzywojennego // Riogiony i Pogranicza, Olsztyn 2/2009.
 15. Adas Jakubauskas „Starodawne obyczaje Tatarów litewskich”// Wileńszczyzna małą ojczyzną”, Wrocław 2010.
 16. Adas Jakubauskas, Nijolė Janulaitienė, Bronius Puzinavičius „Lietuvos totoriai – istorija ir dabartis” // Lietuvos Žemės ūkio universitetas: Mokslo darbai Nr.3, Akademija, 2010.
 17. Adas Jakubauskas „Instytucja prezydenta w systemie politycznym Litwy”// Regiony i Pogranicza, Olsztyn 4/2011.

KnygosKeisti

 1. Adas Jakubauskas, Galim Sitdykov, Stanislav Dumin „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje”, Kaunas 2009, 308 P.
 2. Adas Jakubauskas, Galim Sitdykov, Stanislav Dumin „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje”, antras pataisytas ir papildytas leidimas, Kaunas 2012, 436 P.

NuorodosKeisti