Abiejų Tautų Respublikos pareigūnai

Abiejų Tautų Respublikos pareigūnai – renkami arba skiriami Abiejų Tautų Respublikos valstybės sudėtinių dalių – Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės, žemietijų, teritoriniai ir atskirų institucijų pareigūnai.

Dauguma šių pareigybių susiformavo Lenkijoje dar iki bendros valstybės su Lietuva sudarymo, kai kurios buvo įvestos 1569 m. sudarius Liublino uniją. Dauguma pareigūnų tiesioginio atlyginimo iš valstybės iždo negaudavo, pareigybės buvo siejamos su žemės ar kito valstybės turto valdymu ir pajamos iš šio turto naudojimo bei įvairios lengvatos būdavo atlygis už atliekamas pareigas.

Pagal svarbą buvo trys aukščiausių valstybinės valdžios pareigūnų kategorijos:

Valstybinei valdžiai taip pat buvo priskiriami teritorijų valdytojai ir garbės pareigybės, Abiejų Tautų Respublikos gyvavimo metu jau nebesusiję su konkrečiomis pareigomis:

Nuorodos

redaguoti