Abesyvas

Abesyvas (lot. abesse 'nesantis') – linksnis, reiškiantis ko nors trūkumą, stoką ar nebuvimą. Lietuvių kalboje abesyvo reikšme vartojamas prielinksnis arba priešdėlis be / be- (be darbo, bedarbis). Šis linksnis būdingas Uralo, tiurkų, kai kurioms Kaukazo kalboms, afroazinei somalių kalbai, taip pat abesyvas buvo vartojamas dabar jau mirusioje Australijos aborigenų martutuniros kalboje.

  • Estų kalboje abesyvas sudaromas su priesaga -ta: (ilma) autota 'be automobilio' (prielinksnis ilma su abesyvu estų kalboje būtinas).
  • Suomių kalboje šis linksnis sudaromas su priesaga -tta/-ttä: syyttä 'be priežasties'.
  • Vengrų kalboje abesyvą nurodo priesagos -talan /-telen, -tlan / -tlen: pénztelen 'be pinigų'.
  • Turkų kalboje šia reikšme vartojama priesaga -siz (su variantais -sız, -suz, -süz): evsiz 'be namų'.

Baltijos finų kalbose abesyvą gali turėti ir veiksmažodžių bendratis, pavyzdžiui, kaip suomių, estų ar lyvių bendratys (siekiniai) su priesagomis -m, -mV (V – balsis):

  • Suomių kalboje: Voin jo kävellä tuntematta kipua. 'Aš galiu eiti nepastebėdamas skausmo.'
  • Lyvių kalboje: āndamõt 'neduodant', likkõmõt 'nejudant', luggõmõt pǟgiņ 'nesuskaičiuojamai daug'