Abchazijos himnas

 NoFonti.svg  Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.
„Pergalė“
Nacionalinis šios šalies himnasAbchazija Abchazija
Žodžių autoriusGennady Alamia
KompozitoriusValery Chkadua
Himnas nuo2007 m.

Pergalė (abch. Аиааира) – nacionalinis Abchazijos himnas. Himnas buvo priimtas 2007 m. Kadangi Abchaziją pripažino vos kelios šalys, himnas laikomas neoficialiu.

ŽodžiaiKeisti

Žodžius sukūrė poetas Gennady Alamia, muziką Valery Chkadua.

Abkhazų k. Transliteracija Lietuvių
Шәнеибац, шәнеибац,

Аҧсуаа рыҷкәынцәа.

Аҧсны азыҳәан

Ашьа казҭәаз,

Аҧсуаа рыҷкәынцәа.

Ахақәиҭраз

Ашьа казҭәаз,

Аҧсуаа рыҷкәынцәа.

О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада

О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада-Ра!

Ажәҩан мрадоуп, еҵәадоуп

Уара уда Аҧсынра!

Еҵәa-бырлаш Аҧсынтәла,

Улҧха згәаҵақәа ирҭыҧхо,

Геи-шьхеи рыҧшӡара заҧшнылаз.

Жәлар ламысла иҳаракоит.

Рада, Реида, Рарира

Рада, Рерама, Рерашьа.

Нарҭаа риирa-зиироу

Афырхацәа Ран-Гуашьа

Аҧсынтәыла-иҧшьоч атәыла

Зхы здиныҳәалаз Анцәа

Зқьышықәасала имҩасхьо гылоуп

Рыжәаҩа еибырҭоит уҧацәа.

Шәнеибац Аҧсныжәлар!

Аишьцәа, шәнеибац!

Нхыҵ-аахыҵ ҳаицуп!

Ҳазшаз илаҧш

Ҳхыуп иаҳхымшәо

Ҧеҧш лаша ҳзышуп!

Шәнеибац, Аҧсныжәлар,

Игылеит ҳамра,

Иақәым ҭашәара!

Урылагәыргьа,

Анра-аҳшара

Шьардаамҭа, Аҧсынра.

Šwneibaç, šwneibaç,

Aƥsuaa ryćkwynçwa.

Aƥsny azyhwan

Aśa kazţwaz,

Aƥsuaa ryćkwynçwa.

Axaķwiţraz

Aśa kazţwaz,

Aƥsuaa ryćkwynçwa.

O-ho-ho-o ho-o-Rada

O-ho-ho-o ho-o-Rada-Ra!

Ažwøan mradoup, ecwadoup

Uara uda Aƥsynra!

Ecwa-byrlaš Aƥsyntwla,

Ulƥxa zgwacaķwa irţyƥxo,

Gei-śxei ryƥšʒara zaƥšnylaz.

Žwlar lamysla iharakoit.

Rada, Reida, Rarira

Rada, Rerama, Reraśa.

Narţaa riira-ziirou

Afyrxaçwa Ran-Guaśa

Aƥsyntwyla-iƥśoḉ atwyla

Zxy zdinyhwalaz Ançwa

Zķ́yšyķwasala imøasx́o gyloup

Ryžwaøa eibyrţoit uƥaçwa.

Šwneibaç Aƥsnyžwlar!

Aiśçwa, šwneibaç!

Nxyc-aaxyc haiçup!

Hazšaz ilaƥš

Hxyup iahxymšwo

Ƥeƥš laša hzyšup!

Šwneibaç, Aƥsnyžwlar,

Igyleit hamra,

Iaķwym ţašwara!

Urylagwyrǵa,

Anra-ahšara

Śardaamţa, Aƥsynra.

Pirmyn, pirmyn,

Abchazijos sūnus!

Paliekit mūsų kraują

Už Abchaziją

Abchazijos sūnus!

Paliek mūsų kraują

už nepriklausomybę

Abchazijos sūnus!