Aaronas Chaitas – žydų kilmės Lietuvos menininkas. Drožėjas, lėlininkas, maketuotojas. Labiausiai žinomas už sukurtą kompoziciją „Saliamono sostas“.

Kūriniai redaguoti

XX a. pr. Kelmėje sukūrė kompoziciją „Saliamono sostas“, kurią sudarė metalinė žvakidė, lėlės, mediniai drožiniai.[1] Susidedanti erdvinė kompozicija – Saliamono sosto menės maketas, sukurtas pagal Antrojo Targumo Saliamono sosto aprašymą. Išlikusi didžioji dalis pagrindinių drožinių, sudariusių Saliamono sostą: sostas, gėlės, penkiolikos šakų žvakidė, pagrindinės skulptūrinės gyvūnų kompozicijos ir sfinksai, architektūriniai rūmų konstrukcijos motyvai. Iki šių dienų išlikusios tik 23 lėlės iš beveik 200 Saliamono sosto veikėjų lėlių.[2]

1941 m. Paulius Galaunė medinius drožinius, lėles ir metalinę žvakidę, kartu su kitais eksponatais išgelbėjo iš iki karo Kaune veikusio Žydų Etnografinio muziejaus. Po karo, šie eksponatai buvo saugomi Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Neišlikus šių kūrinių metrikai nebuvo žinoma ir kompozicijos paskirtis, o meno kūriniai laikyti ne bendros ekspozicijos dalimi, o susijusiais individualiais meno kūriniais. 1989 m. objektai buvo padovanoti įkurtam Valstybiniam Žydų muziejui (dabar Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus).[3]

Šaltiniai redaguoti