ALICE (A Large Ion Collider Experiment, liet. Didelis jonų susidūrimų eksperimentas) – vienas iš šešių eksperimentų ir dalelių detektorių, montuojamų Didžiajame hadronų priešpriešinių srautų greitintuve, CERN centre. Skirtas tyrinėti sunkiųjų (švino) jonų susidūrimams esant itin aukštoms energijoms. Manoma, kad jų metu susidariusio temperatūros ir energijos tankio pakaks sukurti kvarkų-gliuonų plazmai, tam tikrai medžiagos būsenai, kurioje egzistuoja laisvi kvarkai ir gliuonai. Paprastai kalbant, šiuo eksperimentu bus siekiama sukurti sąlygas, kurios, manoma, buvo iškart po Didžiojo sprogimo.

ALICE detektorius

Šiuo metu virš 1000 žmonių iš 30 šalių ir 105 įstaigų įvairiapusiškai prisideda prie detektoriaus statymo[1]. Baigtas ALICE bus 26 metrų ilgio, 16 m aukščio ir 16 metrų skersmens, svers apie 10 000 tonų[2].

KonstrukcijaKeisti

ALICE susideda iš šių pagrindinių dalių:

  • Vidinė pėdsakų sistema sudaryta iš šešių cilindrinių puslaidininkinių detektorių sluoksnių. Šie sluoksniai supa susidūrimo centrą ir gali nustatyti ištrūkusių dalelių savybes. Ši sistema galės atpažinti sunkiuosius kvarkus.
  • Laiko projekcijos kamera – pagrindinis dalelių sekimo įrenginys. Dalelės su krūviu skriedamos šiuo kambariu, pripildytu tam tikrų dujų, išmuša elektronus iš atomų, kurie keliauja elektriniu lauku. Tokiu būdu galima nustatyti dalelių su krūviu tikslias trajektorijas.
  • Pereinamosios spinduliuotės detektorius
  • Fotonų spektrometras skirtas susidūrimo temperatūrai matuoti.
  • Didelio judesio kiekio dalelių atpažinimo įtaisas sudarytas iš RICH detektoriaus, skirto dalelių greičiams nustatyti. Tokiu būdu aptinkamos greitai judančios dalelės.
  • Miuonų spektrometras skirtas miuonams aptikti ir nustatyti jų trajektorijas
  • 5 priekiniai daugialypiai detektoriai skirti aptikti daleles, išspinduliuotas mažais kampais nuo tiriamo jonų spindulio.

Dalį įrenginių gaubia stiprus elektromagnetas.

ŠaltiniaiKeisti

  1. List of Institutes, members of the ALICE Collaboration Archyvuota kopija 2008-05-22 iš Wayback Machine projekto.
  2. Apie ALICE CERN puslapyje

NuorodosKeisti