7,62×25 mm Tokarev

7,62×25 mm Tokarev – butelio formos tarybinis pistoleto šovinys, plačiai naudotas Tarybų Sąjungoje, jos sąjungininkėse, Kinijoje, Pakistane. Naudotas pistolete TT-33 ir pistoletuose-kulkosvaidžiuose (PPD, PPŠ, PPS).

7,62 mm Tokarev šovinys plienine tūtele, su kulka metaliniu apvalkalu.

Istorija

redaguoti

Šovinys 7,62×25 mm Tokarev buvo pirmasis TSRS ginkluotėn priimtas pistoletų šovinys. Jis sukurtas modifikavus 7,63×25 mm Mauser (skirtą pistoletui Mauser C96), o šis sukurtas iš 1893 m. šovinio 7,65×25 mm Borchardt.

1929 m. Artilerijos komitetas pasiūlė kurti savus pistoletus, naudojant 7,63×25 mm Mauser šovinius. Vėliau numatyta kurti ir atitinkamus pistoletus-kulkosvaidžius.

1930 m. buvo atlikti moksliniai ir bandomieji konstrukciniai tyrimai, parenkant šovinį naujai kuriamam tarybiniam savitaisiui pistoletui, kurių metu ir buvo parinktas 7,62×25 mm kalibro šovinys. Tai galingo 7,63×25 mm Mauser šovinio, kuris Tarybų Sąjungoje pasirodė Pilietinio karo metais kartu su pistoletu Mauser C96, variantas. Mauzerio šovinių gamybai iš Vokietijos kompanijos DWM buvo oficialiai nupirkta licencija.

Naujajam pistoleto šoviniui buvo oficialiai suteiktas pavadinimas „1930 m. pavyzdžio 7,62 mm pistoleto šovinys“ (rus. 7,62-мм пистолетный патрон обр. 1930 года). Kai kuriuose šaltiniuose, pvz., pistoleto kulkosvaidžio PPD vadove, šovinys vadintas „7,62 mm kalibro mauzerio šoviniu“ (rus. патрон маузера калибра 7,62 мм)[1].

Teigiama, kad dėl didelio galingumo, lėkštos trajektorijos ir kai kurių kitų ypatumų šis šovinys yra optimalus naudoti pistoletuose kulkosvaidžiuose. Dar neseniai Rusijoje buvo planuojama šį šovinį vėl priimti į ginkluotę ir naudoti Vidaus reikalų ministerijos daliniuose. Šis šovinys turėjo pakeisti miesto sąlygomis pavojingus 5,45x39 mm automatų šovinius (kurie naudojami, pvz., tokiuose ginkluose, kaip AKS-74U). Buvo sukurti šiuolaikinių pistoletų-kulkosvaidžių (pvz., Bizon) variantai 7,62×25 mm Tokarev šoviniui. Buvo galvota miliciją apginkluoti tokiais ginklais, kaip pistoletai-kulkosvaidžiai PPS, kurie pasenę kaip armijos ginklai, bet tinkami kaip policijos ginklai. Tačiau šie planai liko neįgyvendinti, o ginkluotėn priėmė galingiausią 9 mm Luger šovinio variantą.

Konstrukcija

redaguoti

Šovinys 7,62×25 mm Tokarev yra padidinto galingumo šovinys 7,63×25 mm Mauser.

Pritaikant šovinį:

 • Jo kalibras pakeistas į 7,62 mm, kad atitiktų ginkluotėje esančių šautuvų ir revolverių šovinių kalibrą. Unifikavo ir šiems šoviniams skirtų ginklų vamzdžius (jų graižtvas)[1], kad pistoletų ir pistoletų kulkosvaidžių vamzdžių gamyboje būtų galima naudoti brokuotus Mosino šautuvų vamzdžius ir šių vamzdžių gamybai skirtą įrangą.
 • Kapsulė pakeista į Berdano sistemos kapsulę, unifikuojant su naganų šoviniais. Berdano kapsulės yra didesnio skersmens.
 • Pagilintas tūtelės dugnelio griovelis, kas padidino iššautų tūtelių išmetimo patikimumą.
 • Pailginta priekinė kulkos dalis.

1930 m. šovinių kulkos turi plienines ar švinines šerdis. Kulkos gali būti ir šarvamušės-padegamosios-trasuojamosios P-41 (rus. П-41) bei trasuojamosios (skirtos taikiniams nurodyti ir ugniai koreguoti).

Tarybų Sąjungoje buvo gaminama daug šio šovinio variantų, skirtų naudoti pistoletuose-kulkosvaidžiuose: šarvamušiai, trasuojamieji, padegamieji. Kulkos pasižymi didele pramušamąja galia, lengvai pramuša lengvas neperšaunamas liemenes (I, IIA ir II klasių), kai kuriuos kevlaro šalmus (pvz., PASGT šalmą]]. Daugelis šaunamųjų ginklų, naudojančių šiuos šovinius, laikomi pasenusiais ir išimti iš ginkluotės. Tačiau kai kurie milicijos ir specialiųjų pajėgų daliniai Rusijoje, Pakistane ir Kinijoje tokius ginklus tebenaudoja, nes sandėliuose tebėra sukaupti dideli kiekiai šių šovinių.

Vidutinis žiotinis kulkos greitis apie 442 m/s, kinetinė energija 544 J.

 
Kiniška TT-33 kopija, vadinama Tipas 54, irgi naudojantis 7,62×25 mm Tokarev šovinius.
 
Cz 52 ir šovinys M48 (pradinis kulkos greitis – 480 m/s).

Šoviniai 7,62×25 mm Tokarev buvo naudoti šiuose ginkluose:

 • pistoletai:
  • TT-33 (TSRS) – žinomiausias ginklas, naudojantis šiuos šovinius, nuo 1933 m. iki 7-to dešimtmečio vidurio buvo pagrindinis armijos ir tarnybinis pistoletas.
  • ČZ 52 (Čekoslovakija) – standartinis Čekoslovakijos armijos ir tarnybinis pistoletas.
  • OC-27 Berdyš (Rusija)
 • pistoletai-kulkosvaidžiai

Ne Savitarpio ekonominės pagalbos tarybos šalyse šie šoviniai nedažni. Pasibaigus Šaltajam karui, daug senų ginklų, jų tarpe ir pistoletų, buvo eksportuojami. Todėl šie šoviniai gaminami iki šiol.

Šovinių nomenklatūra

redaguoti
Pavadinimas Pavadinimas
rusiškai
GRAU indeksas Kulka Tūtelė
7,62 P gl 7,62 П гл 57-Н-132 P tipo, paprasta žalvarinė
7,62 Pst gl 7,62 Пст гл 57-Н-132С Pst tipo, su plienine šerdimi žalvarinė
7,62 Pst gž 7,62 Пст гж 57-Н-134С Pst tipo, su plienine šerdimi bimetalinė
7,62 T gl 7,62 Т гл 57-Т-132 T tipo, trasuojamoji žalvarinė
7,62 T gž 7,62 Т гж 57-Т-133 T tipo, trasuojamoji bimetalinė

Taip pat:

Šovinių išvaizda

redaguoti


Tipas Pistoleto šovinys
Kilmės šalis TSRS
Šovinys pirmtakas 7,63×25 mm Mauser
Gamybos metai nuo 1930 m.
Kulkos masė 5,49-5,52 g
Tūtelės masė 10,5-10,8 g
Kulkos skersmuo 7,8 mm
Kaklelio skersmuo 8,4 mm
Peties skersmuo 9,4 mm
Pagrindo skersmuo 9,7 mm
Dugnelio skersmuo 9,9 mm
Tūtelės ilgis 25,1 mm
Visas ilgis 34 mm
Parako masė 0,52 g
Pradinis kulkos greitis 480 m/s
Kulkos energija 650 J

Nuorodos

redaguoti
 1. 1,0 1,1 Наставление по стрелковому делу: П. П. Д. (Пистолет-пулемёт системы Дегтярёва обр. 1934 года). Издание 1 Отдела 1 Управления НКВД, 1938 год.