1991 m. TSRS referendumas

Referendumas dėl Tarybų Sąjungos ateities1991 m. kovo 17 d. vykęs referendumas klausimu:

Referendumo rezultatai
Balsavimo biuletenis

Ar laikote būtinu Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos išsaugojimą kaip atnaujintą lygiateisių suverenių respublikų federaciją, kurioje žmogaus teisės būtų pilnai garantuotos?[1]

Rusų kalba: Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?

Kazachijos TSR biuleteniuose klausimo frazė „lygiateisės suverenios respublikos“ buvo pakeista į „lygiateisės suverenios valstybės“.[2] Rusijos TFSR lygiagrečiai vyko referendumas dėl Rusijos prezidento institucijos įkūrimo.[3]

Referendumo tikslas buvo Suverenių Valstybių Sąjungos (SVS) projekto patvirtinimas. Referendumą boikotavo Armėnijos TSR, Estijos TSR, Gruzijos TSR (be Abchazijos ATSR, kur pritarimas referendumo klausimui viršijo 98 %,[4] ir Pietų Osetijos[5]), Latvijos TSR, Lietuvos TSR ir Moldavijos TSR (be Padniestrės ir Gagaūzijos).[6] Nuosaikiosios jėgos Lietuvoje referendumą surengė atskirose vietovėse, kur jame dalyvavo ir už TSRS išsaugojimą pasisakė virš pusės milijono Lietuvos gyventojų.[3] Referendume dalyvavo 80 % likusių devynių respublikų gyventojų,[2] iš kurių referendumo klausimui pritarė beveik 70 %.[7] Tai buvo vienintelis referendumas TSRS istorijoje. TSRS transformacijai į SVS sutrukdė Rugpjūčio pučas, po kurio 1991 m. gruodžio 26 d. TSRS iširo.[8][9]

Šaltiniai Keisti