1963 m. LTSR apylinkių reforma

1963 m. LTSR apylinkių reforma buvo įvykdyta 1963 m. sausio 12 d. Tuo metu Lietuvos TSR suskirstymas įgavo esminių pokyčių, kurie įvyko kiekviename iš 41 rajonų. Nuo 1954 m., kai buvo atliktas pirmasis Lietuvos TSR apylinkių stambinimo etapas, Lietuvoje iki 1963 m. buvo sustambinti ir rajonai – jų skaičius sumažėjo beveik perpus. Dėl to imtasi papildomo kaimo apylinkių stambinimo – jų sumažėjo beveik perpus, nuo 1202 apylinkių 1959 m. iki 653, patvirtintų per 1963 m. reformą. Tokio visus rajonus apimančio esminio apylinkių sustambinimo LTSR epochoje daugiau nebebuvo.

Oficiali valdžios pozicija įvardyta taip:

Siekdamas pagerinti apylinkių Tarybų darbą ir pakelti jų vaidmenį vadovaujant ūkinei ir kultūrinei statybai kaime, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas nutaria sustambinti Lietuvos TSR apylinkes.

[1]


Apylinkių pokyčiai redaguoti

Apylinkių ir jų centrų rašyba palikta autentiška pagal oficialų įsako tekstą.

Alytaus rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Alovės apylinkė Alovė Dušnionių apylinkė, Alovės apylinkės dalis
Butrimonių apylinkė Butrimonys Eičiūnų apylinkės dalis, Butrimonių apylinkės dalis
Daugų apylinkė Daugai nepakeista
Domantonių apylinkė Venciūnai Domantonių apylinkė, Takniškių apylinkė
Dubėnų apylinkė Dubėnai Dubėnų apylinkė, Raudonikių apylinkė
Jurgelionių apylinkė Gervėnai Jurgelionių apylinkė, Butrimonių apylinkės dalis, Junčionių apylinkės dalis
Krokialaukio apylinkė Krokialaukis Krokialaukio apylinkė, Udrijos apylinkė
Luksnėnų apylinkė Luksnėnai Butrimiškių apylinkė, Likiškėlių apylinkės dalis
Meškučių apylinkė Meškučiai Alovės apylinkės dalis
Miroslavo apylinkė Miroslavas Miroslavo apylinkė, Tolkūnų apylinkė
Nemunaičio apylinkė Nemunaitis nepakeista
Parėčėnų apylinkė Parėčėnai Parėčėnų apylinkė, Pošnios apylinkės dalis
Pivašiūnų apylinkė Pivašiūnai Pivašiūnų apylinkė, Junčionių apylinkės dalis
Punios apylinkė Norgeliškės Punios apylinkė, Raižių apylinkė, Žagarių apylinkė
Raitininkų apylinkė Makniūnai Savilionių apylinkė
Santaikos apylinkė Santaika Laukinčių apylinkė, Pošnios apylinkės dalis
Simno apylinkė Simnas Angininkų apylinkė, Kalesninkų apylinkė
Verebiejų apylinkė Gluosnykai Verebiejų apylinkė, Bambininkų apylinkė

Anykščių rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Andrioniškio apylinkė Andrioniškis Akmenos apylinkė, Vikonių apylinkės dalis
Budrių apylinkė Kavarskas nepakeista
Dabužių apylinkė Janušava Dabužių apylinkė, Repšėnų apylinkė
Debeikių apylinkė Debeikiai Debeikių apylinkė, Leliūnų apylinkė, Šventupio apylinkės dalis
Juostininkų apylinkė Juostininkai Nausodės apylinkė, Raguvėlės apylinkė, Vaidlonių apylinkė
Kraštų apylinkė Kraštai Aulelių apylinkė, Kunigiškių apylinkė
Kurklių apylinkė Kurkliai Kurklių apylinkė, Antanavos apylinkė, Kurklelių apylinkė
Latavos apylinkė Troškūnai Latavėnų apylinkė, Mažionių apylinkė, Vašuokėnų apylinkė
Laviškio apylinkė Laviškis nepakeista
Mikėrių apylinkė Mikėriai nepakeista
Rubikių apylinkė Rubikiai nepakeista
Skiemonių apylinkė Skiemonys Skiemonių apylinkė, Voversių apylinkė, Juškonių apylinkė, Diktarų apylinkės dalis
Stakių apylinkė Naujieji Elmininkai Ramoškonių apylinkė, Bikūnų apylinkės dalis
Staškūniškio apylinkė Staškūniškis Staškūniškio apylinkė, Antaplaštakių apylinkė, Prauslių apylinkė
Storių apylinkė Liudiškiai Storių apylinkė, Bikūnų apylinkės dalis
Surdegio apylinkė Surdegis Surdegio apylinkė, Žviliūnų apylinkė
Svėdasų apylinkė Svėdasai Svėdasų apylinkė, Šventupio apylinkės dalis
Šeiminiškių apylinkė Šeiminiškiai Šeiminiškių apylinkė, Vikonių apylinkės dalis
Traupio apylinkė Traupis Traupio apylinkė, Levaniškių apylinkė
Trumbatiškio apylinkė Trumbatiškis Trumbatiškio apylinkė, Diktarų apylinkės dalis
Viešintų apylinkė Viešintos nepakeista

Biržų rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Biržų apylinkė Biržai Klausučių apylinkė, Obelaukių apylinkė, Geidžiūnų apylinkės dalis
Geidžiūnų apylinkė Geidžiūnai Meilūnų apylinkės dalis, Geidžiūnų apylinkės dalis
Kratiškių apylinkė Kratiškiai Kratiškių apylinkė, Jasiuliškių apylinkės dalis
Kupreliškio apylinkė Kupreliškis Kupreliškio apylinkė, Kučgalio apylinkės dalis
Medeikių apylinkė Medeikiai Užušilių apylinkė, Parovėjos apylinkės dalis
Nemunėlio Radviliškio apylinkė Nemunėlio Radviliškis Nemunėlio Radviliškio apylinkė, Tabokinės apylinkės dalis
Pabiržės apylinkė Pabiržė Gulbinų apylinkė, Pabiržės apylinkė
Papilio apylinkė Papilys Papilio apylinkė, Kvetkų apylinkė, Mažuikų apylinkė, Kučgalio apylinkės dalis
Parovėjos apylinkė Parovėja Ageniškio apylinkė, Parovėjos apylinkės dalis
Pundurių apylinkė Tamošiūnai Pundurių apylinkė, Tabokinės apylinkės dalis
Smilgių apylinkė Smilgiai Smilgių apylinkė, Pelaniškių apylinkė
Sodeliškio apylinkė Sodeliškis Sodeliškio apylinkė, Suostų apylinkė
Vabalninko apylinkė Vabalninkas Čypėnų apylinkė, Strazdžių apylinkė, Jasiuliškių apylinkės dalis, Meilūnų apylinkės dalis

Eišiškių rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Akmenynės apylinkė Akmenynė Akmenynės apylinkė, Kurmelėnų apylinkė
Butrimonių apylinkė Butrimonys Butrimonių apylinkė, Jančiūnų apylinkė
Dainavos apylinkė Dainava Vežionių apylinkė, Dainavos apylinkės dalis
Daučiūnų apylinkė Didžiosios Salos Daučiūnų apylinkė, Čiužakampio apylinkė
Dieveniškių apylinkė Dieveniškės nepakeista
Eišiškių apylinkė Eišiškės Karklynės apylinkė, Naujo Dvaro apylinkė, Dailydžių apylinkė
Jašiūnų apylinkė Jašiūnai Jašiūnų apylinkė, Dainavos apylinkė, Rimšiškių apylinkės dalis, Turgelių apylinkės dalis
Jurgelionių apylinkė Jurgelionys nepakeista
Kalesninkų apylinkė Kalesninkai Kalesninkų apylinkė, Nevainionių apylinkė
Kaniūkų apylinkė Kaniūkai nepakeista
Pabarės apylinkė Pabarė Pabarės apylinkė, Tetėnų apylinkė, Navokonių apylinkė, Dainavos apylinkės dalis
Pagaujėnų apylinkė Pagaujėnai nepakeista
Poškų apylinkė Poškai nepakeista
Rūdninkų apylinkė Rūdninkai nepakeista
Šalčininkėlių apylinkė Šalčininkėliai nepakeista
Šalčininkų apylinkė Šalčininkai nepakeista
Turgelių apylinkė Turgeliai Tabariškių apylinkė, Rimšiškių apylinkės dalis, Turgelių apylinkės dalis

Ignalinos rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Ceikinių apylinkė Ceikiniai Ceikinių apylinkė, Rubelninkų apylinkė, Didžiasalio apylinkės dalis
Dietkauščiznos apylinkė Dietkauščizna Dietkauščiznos apylinkė, Bernotų apylinkė
Dysnos apylinkė Didžiasalis Dysnos apylinkė, Sekonų apylinkės dalis
Gaidės apylinkė Gaidė nepakeista
Grybėnų apylinkė Grybėnai nepakeista
Gubavos apylinkė Gubava nepakeista
Kačergiškės apylinkė Kačergiškė nepakeista
Kazitiškio apylinkė Kazitiškis nepakeista
Linkmėnų apylinkė Linkmėnai Linkmėnų apylinkė, Motiejūnų apylinkė
Mažėnų apylinkė Mažėnai Medeišių apylinkė
Mielagėnų apylinkė Mielagėnai Mielagėnų apylinkė, Guntauninkų apylinkės dalis
Naujojo Daugėliškio apylinkė Naujasis Daugėliškis Naujojo Daugėliškio apylinkė, Ožionių apylinkė, Seniškio apylinkė, Ažušilės apylinkės dalis
Palūšės apylinkė Strigailiškis Palūšės apylinkė, Zuikų apylinkės dalis
Rimšės apylinkė Rimšė nepakeista
Sokiškių apylinkė Sokiškiai nepakeista
Šiūlėnų apylinkė Griškovščinos nepakeista
Tverečiaus apylinkė Tverečius Tverečiaus apylinkė, Guntauninkų apylinkės dalis, Sekonų apylinkės dalis
Vidiškių apylinkė Rimšėnai Vidiškių apylinkė, Ažušilės apylinkės dalis
Zuikų apylinkė Kazačizna Didžiasalio apylinkės dalis, Zuikų apylinkės dalis

Joniškio rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Bučiūnų apylinkė Bučiūnai Darginių apylinkė, Skribakių apylinkės dalis
Buivydžių apylinkė Buivydžiai Šluostikių apylinkė, Toliočių apylinkės dalis
Damelių apylinkė Dameliai Maželių apylinkė, Pailių apylinkės dalis
Daunoravos apylinkė Daunorava Svirplių apylinkė, Pociūnų apylinkės dalis
Gataučių apylinkė Gataučiai Jakiškių apylinkė, Mekių apylinkės dalis
Gudaičių apylinkė Gudaičiai nepakeista
Kepalių apylinkė Kepaliai Kepalių apylinkė, Kirnaičių apylinkė
Kriukų apylinkė Kriukai Blauzdžiūnų apylinkė, Kriukų apylinkė
Pociūnų apylinkė Pociūnai Linkaičių apylinkė, Pociūnų apylinkės dalis
Rūdiškių apylinkė Rūdiškiai Rūdiškių apylinkė, Toliočių apylinkės dalis
Saugėlaukio apylinkė Saugėlaukis Skilvionių apylinkė, Skribakių apylinkės dalis
Skaistgirio apylinkė Skaistgirys nepakeista
Stupurų apylinkė Stupurai Gaščiūnų apylinkė, Mekių apylinkės dalis
Žagarės apylinkė Žagarė Pabalių apylinkė, Žiūrių apylinkė, Dilbinų apylinkė, Pailių apylinkės dalis

Jurbarko rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Armėniškių apylinkė Armėniškiai nepakeista
Dainių apylinkė Dainiai I Dainių apylinkė, Rotulių apylinkė, Lukšių apylinkė
Eržvilko apylinkė Eržvilkas Eržvilko apylinkė, Pašaltuonio apylinkė, Balandžių apylinkės dalis
Gabšiškių apylinkė Gabšiškiai Gabšiškių apylinkė, Balandžių apylinkės dalis, Kartupių apylinkės dalis
Girdžių apylinkė Girdžiai Girdžių apylinkė, Pavidaujo apylinkė
Juodaičių apylinkė Juodaičiai nepakeista
Raudonės apylinkė Raudonė Raudonės apylinkė, Kybartų apylinkė
Seredžiaus apylinkė Seredžius nepakeista
Skirsnemunės apylinkė Skirsnemunė nepakeista
Stakių apylinkė Stakiai Stakių apylinkė, Volungiškės apylinkė, Pasnietalio apylinkės dalis
Šilinės apylinkė Vytėnai nepakeista
Šimkaičių apylinkė Šimkaičiai nepakeista
Vadžgirio apylinkė Vadžgirys nepakeista
Varlaukio apylinkė Varlaukis Varlaukio apylinkė, Kartupių apylinkės dalis
Veliuonos apylinkė Veliuona Veliuonos apylinkė, Pelučių apylinkė, Pasnietalio apylinkės dalis
Viešvilės apylinkė Viešvilė nepakeista
Žindaičių apylinkė Žindaičiai Žindaičių apylinkė, Telvekų apylinkė

Kaišiadorių rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Kaišiadorių apylinkė Kaišiadorys Rečionių apylinkė, Vilkiškių apylinkė, Antakalnio apylinkės dalis
Kalvių apylinkė Kalviai Kalvių apylinkė, Plaskūnų apylinkė, Dainių apylinkės dalis
Kietaviškių apylinkė Naujosios Kietaviškės Kietaviškių apylinkė, Jegelonių apylinkė, Liutonių apylinkė
Klėriškių apylinkė Ringailiai nepakeista
Kruonio apylinkė Kruonis Kruonio apylinkė, Anglininkų apylinkė, Šilėnų apylinkės dalis
Palomenės apylinkė Palomenė Palomenės apylinkė, Miežonių apylinkė
Paparčių apylinkė Paparčiai nepakeista
Rumšiškių apylinkė Rumšiškės Rumšiškių apylinkė, Šilėnų apylinkės dalis, Antakalnio apylinkės dalis
Vilūnų apylinkė Vilūnai Vilūnų apylinkė, Darsuniškio apylinkė
Zubiškių apylinkė Zubiškės Zubiškio apylinkė, Stabintiškių apylinkės dalis, Skėrių apylinkės dalis
Žaslių apylinkė Žasliai Žaslių apylinkė, Pustakiemio apylinkė, Skėrių apylinkės dalis, Stabintiškių apylinkės dalis
Žiežmarių apylinkė Žiežmariai Žiežmarių apylinkė, Dainių apylinkės dalis, Šilėnų apylinkės dalis

Kapsuko rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Bagotosios apylinkė Bagotoji Bagotosios apylinkė, Užuoganų apylinkė
Gavaltuvos apylinkė Gavaltuva nepakeista
Gudelių apylinkė Gudeliai nepakeista
Guobų apylinkė Gudeliai Gudelių apylinkė
Igliaukos apylinkė Igliškėliai Igliaukos apylinkė, Igliškėlių apylinkė
Jurgežerių apylinkė Jurgežeriai Jurgežerių apylinkė, Menkupių apylinkė, Akmenynų apylinkė
Kalvarijos apylinkė Kalvarija Kalvarijos apylinkė, Brazavo apylinkė
Liubavo apylinkė Liubavas Liubavo apylinkė, Salaparaugio apylinkė
Liudvinavo apylinkė Liudvinavas Liudvinavo apylinkė, Netičkampio apylinkės dalis
Meškučių apylinkė Meškučiai Skaisčiūnų apylinkė, Gulbiniškių apylinkė
Naujienos apylinkė Naujiena nepakeista
Padovinio apylinkė Padovinys Padovinio apylinkė, Trakiškių apylinkės dalis
Sangrūdos apylinkė Sangrūda Sangrūdos apylinkė, Mockų apylinkė, Radziškės apylinkė
Sasnavos apylinkė Sasnava Sasnavos apylinkė, Raišupio apylinkė, Būdviečių apylinkės dalis
Šunskų apylinkė Šunskai Šunskų apylinkė, Mokolų apylinkė
Trakiškių apylinkė Trakiškiai Trakiškių apylinkės dalis, Būdviečių apylinkės dalis, Netičkampio apylinkės dalis
Višakio Rūdos apylinkė Višakio Rūda nepakeista

Kauno rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Alšėnų apylinkė Alšėnai Poderiškių apylinkė, Jurginiškių apylinkės dalis
Altoniškių apylinkė Altoniškiai nepakeista
Babtų apylinkė Babtai Vilkėnų apylinkė, Babtų apylinkės dalis
Batnevos apylinkė Batneva Batnevos apylinkė, Padauguvos apylinkės dalis
Beržų apylinkė Beržai nepakeista
Čekiškės apylinkė Čekiškė Čekiškės apylinkė, Beržų apylinkės dalis
Daugeliškių apylinkė Daugeliškiai nepakeista
Dumsių apylinkė Dumsiai Dumsių apylinkė, Skarulių apylinkė
Garliavos apylinkė Garliava Ilgakiemio apylinkė, Rinkūnų apylinkė, Jurginiškių apylinkės dalis
Karmėlavos apylinkė Karmėlava nepakeista
Kulvos apylinkė Kulva Kulvos apylinkė, Aukštigalių apylinkė, Čičinų apylinkė
Lapių apylinkė Lapės nepakeista
Noreikiškių apylinkė Noreikiškės nepakeista
Panevėžiuko apylinkė Panevėžiukas nepakeista
Raudondvario apylinkė Raudondvaris Raudondvario apylinkė, Bernatonių apylinkė
Rokų apylinkė Rokai Girininkų apylinkė, Rokelių apylinkės dalis
Rožių apylinkė Rožiai nepakeista
Samylų apylinkė Samylai Samylų apylinkė, Rokelių apylinkės dalis
Taurakiemio apylinkė Piliuona Taurakiemio apylinkė, Margininkų apylinkė
Užliedžių apylinkė Užliedžiai Užliedžių apylinkė, Babtų apylinkės dalis
Užusalių apylinkė Užusaliai Užusalių apylinkė, Svilonių apylinkė
Vandžiogalos apylinkė Vandžiogala Vandžiogalos apylinkė, Geranonių apylinkė
Vilkijos apylinkė Vilkija Lebedžių apylinkės dalis, Padauguvos apylinkės dalis
Zapyškio apylinkė Zapyškis nepakeista

Kėdainių rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Dotnuvos apylinkė Dotnuva Dotnuvos apylinkė, Šlapaberžės apylinkė
Gučkampio apylinkė Gučkampis nepakeista
Gudžiūnų apylinkė Gudžiūnai Gudžiūnų apylinkė, Margininkų apylinkė
Josvainių apylinkė Josvainiai Josvainių apylinkė, Karūnavos apylinkė, Kunionių apylinkės dalis
Kėdainių apylinkė Kėdainiai Daškonių apylinkė, Tubių apylinkė, Taučiūnų apylinkės dalis, Tiskūnų apylinkės dalis
Krakių apylinkė Krakės Ažytėnų apylinkė, Digraičių apylinkė, Dovydiškių apylinkė, Krakių apylinkės dalis
Kunionių apylinkė Kunioniai Kunionių apylinkės dalis
Montviliškio apylinkė Montviliškis Montviliškio apylinkė, Alksnėnų apylinkė
Naciūnų apylinkė Naciūnai Naciūnų apylinkė, Girelės apylinkė, Taučiūnų apylinkės dalis
Pagirių apylinkė Pagiriai nepakeista
Pajėslio apylinkė Pajėslys Pajėslio apylinkė, Krakių apylinkės dalis
Pelėdnagių apylinkė Pelėdnagiai Labūnavos apylinkė, Medekšių apylinkė
Pernaravos apylinkė Pernarava Pernaravos apylinkė, Pelutavos apylinkė
Surviliškio apylinkė Surviliškis Surviliškio apylinkė, Paberžės apylinkė
Šėtos apylinkė Šėta Šėtos apylinkė, Bukonių apylinkė, Okainių apylinkės dalis, Žeimių apylinkės dalis
Taučiūnų apylinkė Taučiūnai Aristavos apylinkė, Tiskūnų apylinkės dalis, Taučiūnų apylinkės dalis
Tiskūnų apylinkė Tiskūnai Nevėžio apylinkė, Tiskūnų apylinkės dalis, Iciūnų apylinkės dalis
Truskavos apylinkė Truskava Truskavos apylinkė, Okainių apylinkės dalis
Žeimių apylinkė Žeimiai Liepių apylinkė, Širvių apylinkė, Žeimių apylinkės dalis

Kelmės rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Grimzių apylinkė Lupikai Grimzių apylinkė, Kukečių apylinkė, Vijurkų apylinkė
Karklėnų apylinkė Karklėnai nepakeista
Kelmės apylinkė Naudvaris Paliepšių apylinkė, Verpenos apylinkė
Kiaunorių apylinkė Kiaunoriai Mockaičių apylinkė, Padurupio apylinkė
Kolainių apylinkė Kolainiai nepakeista
Kražių apylinkė Kražiai Kražių apylinkė, Lyvoniškių apylinkė
Linkaučių apylinkė Kletiškė Linkaučių apylinkė, Junkilų apylinkės dalis
Liolių apylinkė Lioliai Liolių apylinkė, Gailių apylinkė
Maironių apylinkė Maironiai Maironių apylinkė, Laugalio apylinkė
Pakražančio apylinkė Pakražantis Pakražančio apylinkė, Žalpių apylinkė, Adomaičių apylinkės dalis
Pašilėnų apylinkė Pašilėnai Vitsodžio apylinkė, Volungių apylinkė, Pašilėnų apylinkės dalis
Pašilės apylinkė Pašilė nepakeista
Stulgių apylinkė Stulgiai Stulgių apylinkė, Adomaičių apylinkės dalis
Šaltinių apylinkė Šaltiniai Baršiškių apylinkė, Kušleikių apylinkė
Šaukėnų apylinkė Šaukėnai Šaukėnų apylinkė, Dubėnų apylinkė, Pašilėnų apylinkės dalis
Tytuvėnų apylinkė Tytuvėnai Aukštiškių apylinkė, Kubilių apylinkė, Rūtelių apylinkė
Užvenčio apylinkė Užventis nepakeista
Vaiguvos apylinkė Vaiguva Vaiguvos apylinkė, Pakievės apylinkė, Junkilų apylinkės dalis

Klaipėdos rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Aglonėnų apylinkė Aglonėnai Pėžaičių apylinkė, Aglonėnų apylinkės dalis, Grobštų apylinkės dalis
Antkopčio apylinkė Antkoptis nepakeista
Dovilų apylinkė Dovilai Dovilų apylinkė, Grobštų apylinkės dalis, Sendvario apylinkės dalis
Endriejavo apylinkė Endriejavas Endriejavo apylinkė, Pažvelsio apylinkė
Gargždų apylinkė Gargždai Gargždų apylinkė, Vaitelių apylinkė
Judrėnų apylinkė Judrėnai Judrėnų apylinkė, Mataičių apylinkė, Šalpėnų apylinkė
Kretingalės apylinkė Kretingalė Kretingalės apylinkė, Plikių apylinkės dalis
Lapių apylinkė Lapiai nepakeista
Priekulės apylinkė Priekulė Dituvos apylinkė, Venckų apylinkė, Aglonėnų apylinkės dalis
Sendvario apylinkė Klemiškė Tauralaukio apylinkė, Plikių apylinkės dalis, Sendvario apylinkės dalis
Veviržėnų apylinkė Veviržėnai Veviržėnų apylinkė, Liepaičių apylinkė
Vėžaičių apylinkė Vėžaičiai Vėžaičių apylinkė, Ežaičių apylinkė, Bruožių apylinkė

Kretingos rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Darbėnų apylinkė Darbėnai Lazdininkų apylinkė, Vaineikių apylinkė, Darbėnų apylinkės dalis
Grūšlaukės apylinkė Grūšlaukė Grūšlaukės apylinkė, Darbėnų apylinkės dalis, Tuzų apylinkės dalis
Imbarės apylinkė Salantai Imbarės apylinkė, Tuzų apylinkės dalis, Kalnalio apylinkės dalis
Kartenos apylinkė Kartena Kartenos apylinkė, Kalniškių apylinkė, Budrių apylinkė
Kulupėnų apylinkė Kulupėnai Kulupėnų apylinkė, Kalnalio apylinkės dalis
Kurmaičių apylinkė Kurmaičiai nepakeista
Laukžemės apylinkė Laukžemė nepakeista
Rūdaičių apylinkė Rūdaičiai nepakeista
Šventosios apylinkė Šventoji nepakeista
Žalgirio apylinkė Dupulčiai Žalgirio apylinkė, Jokūbavo apylinkė, Baublių apylinkė

Kupiškio rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Alizavos apylinkė Alizava Alizavos apylinkė, Salamiesčio apylinkės dalis
Antašavos apylinkė Antašava Antašavos apylinkė, Gyvakarų apylinkė, Salamiesčio apylinkės dalis, Intapų apylinkės dalis
Aukštupėnų apylinkė Aukštupėnai Aukštupėnų apylinkė, Nociūnų apylinkės dalis, Intapų apylinkės dalis
Noriūnų apylinkė Noriūnai Noriūnų apylinkė, Rudilių apylinkė, Palėvenės apylinkės dalis
Palėvenėlės apylinkė Palėvenėlė nepakeista
Puožo apylinkė Puožas Puožo apylinkė, Viluinių apylinkės dalis
Skapiškio apylinkė Skapiškis Skapiškio apylinkė, Vėželių apylinkė, Viluinių apylinkės dalis
Subačiaus apylinkė Subačius Subačiaus apylinkė, Palėvenės apylinkės dalis
Šimonių apylinkė Šimonys Šimonių apylinkė, Adomynės apylinkė, Nociūnų apylinkės dalis

Lazdijų rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Abarauskų apylinkė Abarauskai Abarauskų apylinkės dalis
Būdviečio apylinkė Aštrioji Kirsna Būdviečio apylinkė, Vidzgailų apylinkės dalis
Kapčiamiesčio apylinkė Kapčiamiestis Kapčiamiesčio apylinkė, Abarauskų apylinkės dalis
Krosnos apylinkė Krosna nepakeista
Lazdijų apylinkė Lazdijai Dziviliškių apylinkė, Žemaitkiemio apylinkė, Kuklių apylinkės dalis, Verstaminų apylinkės dalis
Leipalingio apylinkė Leipalingis Leipalingio apylinkė, Saltoniškės apylinkė, Didžiasalio apylinkės dalis
Miškinių apylinkė Miškiniai Miškinių apylinkė, Gudelių apylinkės dalis
Noragėlių apylinkė Noragėliai Noragėlių apylinkė, Krišktonių apylinkės dalis
Panemunės apylinkė Gerdašiai nepakeista
Rudaminos apylinkė Rudamina Rudaminos apylinkė, Vidzgailų apylinkės dalis
Seirijų apylinkė Seirijai Seirijų apylinkė, Smarliūnų apylinkės dalis, Krišktonių apylinkės dalis
Šaulėnų apylinkė Šaulėnai Šaulėnų apylinkė, Didžiasalio apylinkės dalis
Šeštokų apylinkė Šeštokai Šeštokų apylinkė, Kirsnos apylinkė
Šlavantų apylinkė Šlavantai Avižonių apylinkė, Gudelių apylinkės dalis
Šventežerio apylinkė Šventežeris Šventežerio apylinkė, Kuklių apylinkės dalis
Teizų apylinkė Stebuliai Teizų apylinkė, Verstaminų apylinkės dalis
Veisiejų apylinkė Veisiejai Veisiejų apylinkė, Smarliūnų apylinkės dalis
Žagarių apylinkė Žagariai nepakeista

Mažeikių rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Akmenės apylinkė Akmenė Akmenės apylinkė, Palnosų apylinkė
Alkiškių apylinkė Alkiškiai Alkiškių apylinkė, Pakalniškių apylinkė, Kruopių apylinkės dalis
Juodeikių apylinkė Juodeikiai Juodeikių apylinkė, Pikelių apylinkė
Kairiškių apylinkė Kapėnai Dauginių apylinkė, Tučių apylinkė, Šiaudinės apylinkės dalis
Ketūnų apylinkė Ketūnai Ketūnų apylinkė, Šerkšnėnų apylinkė, Žemalės apylinkės dalis
Kruopių apylinkė Kruopiai Žarėnų apylinkė, Kruopių apylinkės dalis
Laižuvos apylinkė Laižuva Laižuvos apylinkė, Dargių apylinkės dalis, Jučių apylinkės dalis
Medemrodės apylinkė Medemrodė Klykolių apylinkė, Pakempinių apylinkė, Jučių apylinkės dalis
Papilės apylinkė Papilė Papilės apylinkė, Urbonaičių apylinkė, Klaišių apylinkė, Šiaudinės apylinkės dalis
Reivyčių apylinkė Reivyčiai Reivyčių apylinkė, Leckavos apylinkė
Renavos apylinkė Renava nepakeista
Sedos apylinkė Seda Užežerės apylinkė
Svirkančių apylinkė Svirkančiai Svirkančių apylinkė, Gudų apylinkė
Tirkšlių apylinkė Tirkšliai Tirkšlių apylinkė, Balėnų apylinkė
Ukrinų apylinkė Ukrinai Ukrinų apylinkė, Bugenių apylinkė, Žemalės apylinkės dalis
Vegerių apylinkė Kerėžiai Aukštųjų apylinkė, Vegerių apylinkė
Ventos apylinkė Bauskas Vienrankių apylinkė
Viekšnių apylinkė Viekšniai Viekšnių apylinkė, Krakių apylinkė, Dargių apylinkės dalis
Židikų apylinkė Židikai nepakeista

Molėtų rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Aluntos apylinkė Alunta Aluntos apylinkė, Svobiškio apylinkės dalis, Avilčių apylinkės dalis
Arnionių apylinkė Žaugėdai Arnionių apylinkė, Jodinėnų apylinkė
Balninkų apylinkė Balninkai Balninkų apylinkė, Dapkūniškių apylinkė
Bijutiškio apylinkė Bijutiškis nepakeista
Čiulėnų apylinkė Talėjai nepakeista
Dubingių apylinkė Dubingiai nepakeista
Gaižiūnų apylinkė Uta Gaižiūnų apylinkė, Joniškio apylinkės dalis
Giedraičių apylinkė Giedraičiai Giedraičių apylinkė, Juodiškių apylinkė
Inturkės apylinkė Inturkė nepakeista
Joniškio apylinkė Joniškis Joniškio apylinkės dalis
Lakesos apylinkė Lakesa Spalio apylinkė, Kaližų apylinkė
Mindūnų apylinkė Stirniai nepakeista
Paužuolių apylinkė Paužuoliai Paužuolių apylinkė, Avilčių apylinkės dalis
Skudutiškio apylinkė Skudutiškis Skudutiškio apylinkė, Svobiškio apylinkės dalis
Suginčių apylinkė Suginčiai nepakeista
Videniškio apylinkė Videniškis nepakeista
Vorėnų apylinkė Juodasalis nepakeista
Žalvarių apylinkė Žalvariai nepakeista

Pakruojo rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Guostagalio apylinkė Guostagalis Guostagalio apylinkė, Butniūnų apylinkė
Klovainių apylinkė Klovainiai Klovainių apylinkė, Petrašiūnų apylinkės dalis
Lauksodžio apylinkė Lauksodis Bardiškių apylinkė, Šulaičių apylinkė, Noreikų apylinkės dalis
Lygumų apylinkė Lygumai Lygumų apylinkė, Pamūšio apylinkės dalis
Linkuvos apylinkė Linkuva Gaižiūnų apylinkė, Megučionių apylinkė, Ruponių apylinkė, Petrašiūnų apylinkės dalis, Triškonių apylinkės dalis
Pakruojo apylinkė Pakruojis Mažeikonių apylinkė, Pamūšio apylinkės dalis, Šukionių apylinkės dalis
Pašvitinio apylinkė Pašvitinys Pašvitinio apylinkė, Pamūšio apylinkės dalis, Triškonių apylinkės dalis
Rozalimo apylinkė Rozalimas Rozalimo apylinkė, Žvirblionių apylinkė
Stačiūnų apylinkė Stačiūnai Stačiūnų apylinkė, Šukionių apylinkės dalis
Žeimelio apylinkė Žeimelis Žeimelio apylinkė, Noreikų apylinkės dalis

Panevėžio rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Berčiūnų apylinkė Berčiūnai Berčiūnų apylinkė, Gustonių apylinkės dalis, Upytės apylinkės dalis
Karsakiškio apylinkė Karsakiškis Karsakiškio apylinkė, Sodelių apylinkė, Narbutų apylinkės dalis
Krekenavos apylinkė Krekenava Bartkūnų apylinkė, Iciūnų apylinkės dalis, Krekenavos apylinkė, Žemontiškių apylinkė, Radviliškio apylinkės dalis
Miežiškių apylinkė Miežiškiai Miežiškių apylinkė, Narbutų apylinkės dalis
Naujamiesčio apylinkė Naujamiestis Naujamiesčio apylinkė, Upytės apylinkės dalis, Gustonių apylinkės dalis
Piniavos apylinkė Piniava Adomavos apylinkė, Puodžiūnų apylinkė, Piniavos apylinkės dalis
Raguvos apylinkė Raguva Raguvos apylinkė, Šilų apylinkė, Maženių apylinkės dalis
Ramygalos apylinkė Ramygala Dubarų apylinkė, Barklainių apylinkė, Radviliškio apylinkės dalis
Skaisgirio apylinkė Skaisgiris Skaisgirio apylinkė, Piniavos apylinkės dalis
Smilgių apylinkė Smilgiai Smilgių apylinkė, Rymiškių apylinkė
Upytės apylinkė Upytė Ėriškių apylinkė, Upytės apylinkės dalis
Vadoklių apylinkė Vadokliai Vadoklių apylinkė, Laukagalių apylinkė, Kuršių apylinkė
Velžio apylinkė Velžys Velžio apylinkė, Kabelių apylinkė, Uliūnų apylinkė, Maženių apylinkės dalis, Upytės apylinkės dalis

Pasvalio rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Daglėnų apylinkė Daglėnai Vildūnų apylinkė, Jociūnų apylinkės dalis
Daujėnų apylinkė Daujėnai Daujėnų apylinkė, Girsūdų apylinkė
Grūžių apylinkė Grūžiai Grūžių apylinkė, Švobiškio apylinkės dalis
Joniškėlio apylinkė Joniškėlis Meškalaukio apylinkė, Valdeikių apylinkė, Švobiškio apylinkės dalis
Kiemėnų apylinkė Kiemėnai Kiemėnų apylinkė, Manikūnų apylinkės dalis
Kriklinių apylinkė Krikliniai nepakeista
Krinčino apylinkė Krinčinas Krinčino apylinkė, Gulbinėnų apylinkė, Ličiūnų apylinkė
Pasvalio apylinkė Pasvalys Migonių apylinkė, Papyvesių apylinkė, Parvalkų apylinkė, Šimonių apylinkė, Talačkonių apylinkė
Pumpėnų apylinkė Pumpėnai Pumpėnų apylinkė, Jurgėnų apylinkė
Pušaloto apylinkė Pušalotas Pušaloto apylinkė, Jociūnų apylinkės dalis
Raubonių apylinkė Raubonys nepakeista
Saločių apylinkė Saločiai Saločių apylinkė, Ramužių apylinkė, Manikūnų apylinkės dalis
Tetirvinų apylinkė Tetirvinai Puodžių apylinkė, Tetirvinų apylinkė, Manikūnų apylinkės dalis
Vaškų apylinkė Vaškai nepakeista

Plungės rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Alksnėnų apylinkė Liepgiriai nepakeista
Alsėdžių apylinkė Alsėdžiai nepakeista
Bubėnų apylinkė Rietavas Bubėnų apylinkė, Girdvainių apylinkė, Alko apylinkė, Pelaičių apylinkės dalis
Ginteliškės apylinkė Ginteliškė nepakeista
Kulių apylinkė Kuliai Kulių apylinkė, Šėmulių apylinkės dalis
Labardžių apylinkė Labardžiai Labardžių apylinkė, Skaborų apylinkė
Medingėnų apylinkė Medingėnai Medingėnų apylinkė, Daugėdų apylinkės dalis
Nausodžio apylinkė Varkaliai Nausodžio apylinkė, Užlieknio apylinkė
Paukštakių apylinkė Grumbliai Paukštakių apylinkė, Jogaudų apylinkė
Pelaičių apylinkė Rietavas Pelaičių apylinkės dalis
Platelių apylinkė Plateliai nepakeista
Stalgėnų apylinkė Stalgėnai Stalgėnų apylinkė, Daugėdų apylinkės dalis
Šateikių apylinkė Šateikiai nepakeista
Truikių apylinkė Truikiai nepakeista
Tverų apylinkė Tverai Tverų apylinkė, Tauravo apylinkė
Vieštovėnų apylinkė Vieštovėnai Vieštovėnų apylinkė, Šėmulių apylinkės dalis
Žemaičių Kalvarijos apylinkė Žemaičių Kalvarija Žemaičių Kalvarijos apylinkė, Gegrėnų apylinkė
Žlibinų apylinkė Žlibinai Žlibinų apylinkė, Rimučių apylinkė

Prienų rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Ašmintos apylinkė Ašminta Alksniakiemio apylinkė, Mačiūnų apylinkės dalis, Antakalnio apylinkės dalis
Balbieriškio apylinkė Balbieriškis Balbieriškio apylinkė, Kunigiškių apylinkės dalis
Birštono apylinkė Birštonas Birštono apylinkė, Nemaniūnų apylinkė
Būdos apylinkė Būda nepakeista
Išlaužo apylinkė Išlaužas Išlaužo apylinkė, Mačiūnų apylinkės dalis, Pakuonio apylinkės dalis
Jiezno apylinkė Jieznas Jiezno apylinkė, Vėžionių apylinkė
Lelionių apylinkė Lelionys Kristapiškių apylinkė, Užuguosčio apylinkė
Mackių apylinkė Mackiai nepakeista
Naujosios Ūtos apylinkė Naujoji Ūta Naujosios Ūtos apylinkė, Kunigiškių apylinkės dalis
Pakuonio apylinkė Pakuonis Pakuonio apylinkės dalis, Antakalnio apylinkės dalis
Skriaudžių apylinkė Skriaudžiai Skriaudžių apylinkė, Petkeliškių apylinkės dalis
Stakliškių apylinkė Stakliškės Stakliškių apylinkė, Pieštuvėnų apylinkė
Šilavoto apylinkė Šilavotas Šilavoto apylinkė, Juodaraisčio apylinkė, Jiestrakio apylinkė
Veiverių apylinkė Veiveriai Veiverių apylinkė, Petkeliškių apylinkės dalis

Radviliškio rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Alksnupių apylinkė Alksnupiai Pavartyčių apylinkės dalis, Alksnupių apylinkės dalis
Aukštelkų apylinkė Aukštelkai nepakeista
Baisogalos apylinkė Baisogala Baisogalos apylinkė, Palonų apylinkė, Augmėnų apylinkės dalis, Pociūnėlių apylinkės dalis
Daugelaičių apylinkė Daugelaičiai Daugelaičių apylinkė, Polekėlės apylinkė
Grinkiškio apylinkė Grinkiškis Grinkiškio apylinkė, Vaitiekūnų apylinkė
Monkiškių apylinkė Monkiškiai Jukniškių apylinkė, Liutkiškių apylinkė
Pakalniškių apylinkė Pakalniškiai nepakeista
Pašušvio apylinkė Pašušvys Giedraičių apylinkė, Pašušvio apylinkė
Sadūnų apylinkė Sadūnai Sadūnų apylinkė, Pavartyčių apylinkės dalis
Sidabravos apylinkė Sidabrava Sidabravos apylinkė, Beinoravos apylinkė, Vadaktų apylinkė
Skėmių apylinkė Skėmiai Skėmių apylinkė, Pociūnėlių apylinkės dalis
Šaukoto apylinkė Šaukotas Šaukoto apylinkė, Papušynio apylinkė
Šeduvos apylinkė Šeduva Vaižgų apylinkė, Vėriškių apylinkė, Alksnupių apylinkės dalis, Pavartyčių apylinkės dalis, Augmėnų apylinkės dalis
Šiaulėnų apylinkė Šiaulėnai Šiaulėnų apylinkė, Notiniškių apylinkė, Sidorų apylinkė, Žeimių apylinkė

Raseinių rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Alėjų apylinkė Alėjai I Alėjų apylinkė, Prišmančių apylinkė
Ariogalos apylinkė Ariogala Ariogalos apylinkė, Gėluvos apylinkė, Butkiškės apylinkė
Betygalos apylinkė Betygala Betygalos apylinkė, Berteškių apylinkės dalis
Didžiulių apylinkė Didžiuliai Didžiulių apylinkės dalis
Girkalnio apylinkė Girkalnis Milašaičių apylinkė, Laužų apylinkės dalis, Didžiulių apylinkės dalis, Juodkėnų apylinkės dalis
Ilgižių apylinkė Ilgižiai Ilgižių apylinkė, Paliepių apylinkė, Agelaičių apylinkės dalis
Kalnujų apylinkė Kalnujai Juodkėnų apylinkės dalis, Kalnujų apylinkės dalis
Nemakščių apylinkė Nemakščiai Nemakščių apylinkė, Balčių apylinkė
Pagojukų apylinkė Kaulakiai Agelaičių apylinkės dalis, Baraičių apylinkės dalis, Berteškių apylinkės dalis, Pagojukų apylinkės dalis
Paliepių apylinkė Sujainiai nepakeista
Raseinių apylinkė Raseiniai Kalnujų apylinkės dalis, Laužų apylinkės dalis, Baraičių apylinkės dalis
Šiluvos apylinkė Šiluva Šiluvos apylinkė, Lyduvėnų apylinkė, Kepurninkų apylinkė
Viduklės apylinkė Viduklė nepakeista
Vosyliškio apylinkė Vosyliškis nepakeista
Žaiginio apylinkė Žaiginys Žaiginio apylinkė, Pagojukų apylinkės dalis

Rokiškio rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Čedasų apylinkė Čedasai Onuškio apylinkės dalis, Čedasų apylinkės dalis
Juodupės apylinkė Juodupė Juodupės apylinkė, Onuškio apylinkės dalis, Didsodės apylinkės dalis
Južintų apylinkė Južintai Južintų apylinkė, Minkūnų apylinkės dalis
Kamajų apylinkė Kamajai Duokiškio apylinkė, Mickūnų apylinkė, Verksnionių apylinkė, Kamajų apylinkės dalis
Kazliškio apylinkė Kazliškis Kazliškio apylinkė, Moškėnų apylinkės dalis
Kriaunų apylinkė Kriaunos Kriaunų apylinkė, Minkūnų apylinkės dalis, Buniuškių apylinkės dalis
Lukštų apylinkė Lukštai Lukštų apylinkė, Kairelių apylinkė
Obelių apylinkė Obeliai Aleksandravėlės apylinkė, Antanošės apylinkė, Barkiškio apylinkė, Užukriaunio apylinkė, Audronių apylinkės dalis
Pandėlio apylinkė Pandėlys Pandėlio apylinkė, Raikėnų apylinkė, Abelių apylinkė, Gudelių apylinkė
Panemunėlio apylinkė Panemunėlis Panemunėlio apylinkė, Šetekšnų apylinkė, Nemunėlio apylinkė, Kamajų apylinkės dalis, Moškėnų apylinkės dalis
Panemunio apylinkė Panemunis Panemunio apylinkė, Čedasų apylinkės dalis
Ragelių apylinkė Rageliai Ragelių apylinkė, Sėlynės apylinkė, Buniuškių apylinkės dalis
Rokiškio apylinkė Rokiškis Rokiškio apylinkė, Skemų apylinkė, Audronių apylinkės dalis, Didsodės apylinkės dalis, Moškėnų apylinkės dalis
Salų apylinkė Salos nepakeista
Suvainiškio apylinkė Suvainiškis nepakeista
Žiobiškio apylinkė Žiobiškis nepakeista

Skuodo rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Aleksandrijos apylinkė Aleksandrija Aleksandrijos apylinkė, Apuolės apylinkė, Gėsalų apylinkės dalis
Barstyčių apylinkė Barstyčiai Barstyčių apylinkė, Prialgavos apylinkės dalis
Daukšių apylinkė Kernai nepakeista
Ylakių apylinkė Ylakiai Ylakių apylinkė, Vaičaičių apylinkė, Trumplaukės apylinkė, Gėsalų apylinkės dalis
Lenkimų apylinkė Lenkimai Lenkimų apylinkė, Skuodo apylinkės dalis
Mosėdžio apylinkė Mosėdis Mosėdžio apylinkė, Užluobės apylinkės dalis
Notėnų apylinkė Notėnai Notėnų apylinkė, Prialgavos apylinkės dalis
Skuodo apylinkė Skuodas Pakalniškių apylinkė, Skuodo apylinkės dalis, Užluobės apylinkės dalis
Šačių apylinkė Šatės Šačių apylinkė, Arslos apylinkė

Šakių rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Barzdų apylinkė Barzdai nepakeista
Būblelių apylinkė Kudirkos Naumiestis Žvirgždaičių apylinkės dalis, Keturnaujienos apylinkės dalis, Šilgalių apylinkės dalis
Gelgaudiškio apylinkė Gelgaudiškis Gelgaudiškio apylinkė, Valančiūnų apylinkė
Griškabūdžio apylinkė Griškabūdis Griškabūdžio apylinkė, Sparvinių apylinkė
Jankų apylinkė Jankai Jankų apylinkė, Būdos apylinkė
Kidulių apylinkė Kiduliai Kidulių apylinkė, Aleksandravos apylinkė, Sudargio apylinkės dalis
Kriūkų apylinkė Kriūkai Kriūkų apylinkė, Ilguvos apylinkė
Lekėčių apylinkė Lekėčiai nepakeista
Lukšių apylinkė Lukšiai Lukšių apylinkė, Liepalotų apylinkė
Plokščių apylinkė Plokščiai Plokščių apylinkė, Naujališkių apylinkė
Sintautų apylinkė Sintautai Sintautų apylinkė, Keturnaujienos apylinkės dalis, Žvirgždaičių apylinkės dalis
Slavikų apylinkė Slavikai Slavikų apylinkė, Sudargo apylinkės dalis, Valakbūdžio apylinkės dalis, Šilgalių apylinkės dalis
Šakių apylinkė Šakiai Šakių apylinkė, Ritinių apylinkė, Briedžių apylinkė, Valakbūdžio apylinkės dalis
Žvirgždaičių apylinkė Žvirgždaičiai Žvirgždaičių apylinkės dalis

Šiaulių rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Bazilionų apylinkė Bazilionai nepakeista
Ginkūnų apylinkė Ginkūnai Ginkūnų apylinkė, Dausiškių apylinkė, Bridų apylinkė, Aukštelkės apylinkės dalis
Gruzdžių apylinkė Gruzdžiai Gruzdžių apylinkė, Šiupylių apylinkė, Piktuižių apylinkės dalis, Verbūnų apylinkės dalis
Kairių apylinkė Kairiai Kairių apylinkė, Narušaičių apylinkės dalis
Kuršėnų apylinkė Kuršėnai Gergždelių apylinkė, Pakštelių apylinkė, Pakumulšių apylinkė, Pakubelių apylinkės dalis, Svirbučių apylinkės dalis
Kurtuvėnų apylinkė Kurtuvėnai Kurtuvėnų apylinkė, Gilvyčių apylinkė, Aukštelkės apylinkės dalis, Jonelaičių apylinkės dalis
Kužių apylinkė Kužiai Kužių apylinkė, Jonelaičių apylinkės dalis, Verbūnų apylinkės dalis
Meškuičių apylinkė Meškuičiai Meškuičių apylinkė, Daunorų apylinkė, Narušaičių apylinkės dalis
Micaičių apylinkė Micaičiai Micaičių apylinkė, Varputėnų apylinkė
Pakapės apylinkė Pakapė Lingailių apylinkė, Pakapės apylinkė
Raudėnų apylinkė Raudėnai Raudėnų apylinkė, Juozapavos apylinkė, Svirbučių apylinkės dalis
Smilgių apylinkė Smilgiai nepakeista
Šakynos apylinkė Šakyna Šakynos apylinkė, Pakubelių apylinkės dalis, Piktuižių apylinkės dalis

Šilalės rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Jucaičių apylinkė Vingininkai Pūtvės apylinkė, Jucaičių apylinkė
Kaltinėnų apylinkė Kaltinėnai Kaltinėnų apylinkė, Bartašiškės apylinkė, Gardiškės apylinkė, Paežerio apylinkės dalis, Laumėnų apylinkės dalis
Kvėdarnos apylinkė Kvėdarna Kvėdarnos apylinkė, Pajūrėlio apylinkė
Laukuvos apylinkė Laukuva Rensčių apylinkė, Laukuvos apylinkė, Laumėnų apylinkės dalis, Paežerio apylinkės dalis
Obelyno apylinkė Senas Obelynas nepakeista
Pajūrio apylinkė Pajūris Pajūrio apylinkė, Žvingių apylinkė
Piliakalnio apylinkė Kusiai Piliakalnio apylinkė, Tenenių apylinkė
Poškos apylinkė Poška Poškos apylinkė, Nuomininkų apylinkė
Stungaičių apylinkė Stungaičiai Padevyčio apylinkė, Žadeikių apylinkė
Šilalės apylinkė Šilalė Drobūkščių apylinkė, Balsių apylinkė
Upynos apylinkė Upyna Upynos apylinkė, Girdiškės apylinkė, Vytogalos apylinkė

Šilutės rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Gardamo apylinkė Gardamas Gardamo apylinkė, Ramučių apylinkės dalis
Inkaklių apylinkė Inkakliai nepakeista
Jonaičių apylinkė Jonaičiai Jonaičių apylinkė, Ramučių apylinkės dalis
Juknaičių apylinkė Juknaičiai Juknaičių apylinkė, Pagrynių apylinkė
Katyčių apylinkė Katyčiai nepakeista
Natkiškių apylinkė Natkiškiai Vielaičių apylinkė, Natkiškių apylinkės dalis
Pagėgių apylinkė Pagėgiai Natkiškių apylinkės dalis, Pagėgių apylinkės dalis
Rambyno apylinkė Lumpėnai Lumpėnų apylinkė, Pagėgių apylinkės dalis
Sakučių apylinkė Sakučiai Kintų apylinkė, Traksėdžių apylinkė
Saugų apylinkė Saugos I Saugų apylinkė, Vilkyčių apylinkė
Stoniškių apylinkė Stoniškiai Stoniškių apylinkė, Pagėgių apylinkės dalis
Šylių apylinkė Šyliai nepakeista
Švėkšnos apylinkė Švėkšna Švėkšnos apylinkė, Stemplių apylinkė
Usėnų apylinkė Usėnai Užpelkių apylinkė, Kavolių apylinkė
Vainuto apylinkė Vainutas Vainuto apylinkė, Gorainių apylinkė
Vilkiškių apylinkė Vilkiškiai Vilkiškių apylinkė, Žukų apylinkė
Žemaičių Naumiesčio apylinkė Žemaičių Naumiestis Žemaičių Naumiesčio apylinkė, Degučių apylinkė

Švenčionių rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Adutiškio apylinkė Adutiškis Adutiškio apylinkė, Kavaltiškės apylinkė, Vosiūnų apylinkė
Bielionių apylinkė Švinta nepakeista
Kaltanėnų apylinkė Kaltanėnai Kaltanėnų apylinkė, Labanoro apylinkės dalis
Labanoro apylinkė Labanoras Labanoro apylinkės dalis, Baranavos apylinkės dalis
Magūnų apylinkė Magūnai Magūnų apylinkė, Klačiūnų apylinkės dalis
Modžiūnų apylinkė Miežionys nepakeista
Pabradės apylinkė Pabradė Padubingių apylinkė, Klačiūnų apylinkės dalis
Rieškutėnų apylinkė Rieškutėnai nepakeista
Strūnaičio apylinkė Naujas Strūnaitis Strūnaičio apylinkė, Vidutinės apylinkė, Ropiškių apylinkė
Svirkų apylinkė Svirkos Svirkų apylinkė, Jurgeliškės apylinkė
Švenčionių apylinkė Švenčionys Grigaliūnų apylinkė, Trečiūnų apylinkė, Kirkučių apylinkė
Zulovo apylinkė Baliuliai Zulovo apylinkė, Juzinos apylinkė
Žeimenos apylinkė Švenčionėliai Juodiškio apylinkė, Dotinėnų apylinkė, Baranavos apylinkės dalis

Tauragės rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Baltrušaičių apylinkė Baltrušaičiai nepakeista
Batakių apylinkė Batakiai Batakių apylinkė, Melagiškės apylinkės dalis
Dauglaukio apylinkė Pašešuvis Dauglaukio apylinkės dalis
Gaurės apylinkė Gaurė nepakeista
Girininkų apylinkė Kensčiai Girininkų apylinkė, Aukštupių apylinkė
Kunigiškių apylinkė Kunigiškiai Melagiškės apylinkės dalis, Kunigiškių apylinkės dalis
Lauksargių apylinkė Lauksargiai nepakeista
Lomių apylinkė Lomiai nepakeista
Pagramančio apylinkė Pagramantis nepakeista
Sartininkų apylinkė Sartininkai nepakeista
Skaudvilės apylinkė Skaudvilė Adakavo apylinkė, Gedgaudiškės apylinkė
Sungailiškių apylinkė Sungailiškiai Sungailiškių apylinkė, Pilaitės apylinkės dalis
Tauragės apylinkė Tauragė Kalniškių apylinkė, Taurų apylinkė, Pilaitės apylinkės dalis, Dauglaukio apylinkės dalis, Kunigiškių apylinkės dalis
Vaidilų apylinkė Leliškė nepakeista
Žygaičių apylinkė Žygaičiai nepakeista

Telšių rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Biržuvėnų apylinkė Biržuvėnai nepakeista
Degaičių apylinkė Degaičiai Micaičių apylinkė, Kalnėnų apylinkės dalis, Eigirdžių apylinkės dalis, Viešvėnų apylinkės dalis, Lieplaukės apylinkės dalis
Eigirdžių apylinkė Eigirdžiai Ubiškės apylinkė, Eigirdžių apylinkės dalis
Gadunavo apylinkė Gadunavas Gadunavo apylinkė, Kalnėnų apylinkės dalis
Janapolės apylinkė Janapolė Janapolės apylinkės dalis, Lenkalių apylinkės dalis
Luokės apylinkė Luokė Luokės apylinkė, Viekšnelių apylinkė, Gaulėnų apylinkė
Nevarėnų apylinkė Nevarėnai Nevarėnų apylinkė, Nerimdaičių apylinkė, Mitkaičių apylinkė
Pavandenio apylinkė Pavandenis Pavandenio apylinkė, Lenkalių apylinkės dalis
Telšių apylinkė Telšiai Lauksodos apylinkės dalis, Viešvėnų apylinkės dalis, Lieplaukės apylinkės dalis
Tryškių apylinkė Tryškiai Tryškių apylinkė, Stakminių apylinkė
Upynos apylinkė Upyna nepakeista
Varnių apylinkė Varniai Barstėgų apylinkė, Palūkščio apylinkė, Gintalų apylinkė
Viešvėnų apylinkė Rainiai Vembutų apylinkė, Viešvėnų apylinkės dalis, Lauksodos apylinkės dalis
Žarėnų apylinkė Žarėnai Žarėnų apylinkė, Janapolės apylinkės dalis

Trakų rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Aukštadvario apylinkė Aukštadvaris Aukštadvario apylinkė, Alešiškių apylinkė
Auseniškių apylinkė Auseniškės Auseniškių apylinkė, Anykštų apylinkė
Bagdanonių apylinkė Bagdanonys Bagdanonių apylinkė, Čižiūnų apylinkės dalis
Balceriškių apylinkė Balceriškės nepakeista
Bobruvkos apylinkė Bobruvka Bobruvkos apylinkė, Padvarionio apylinkė
Bražolos apylinkė Bražola Bražolos apylinkė, Lazdėnų apylinkė
Dusmenų apylinkė Dusmenys nepakeista
Grendavės apylinkė Antakalnis Grendavės apylinkės dalis
Karatiškių apylinkė Karatiškės Karatiškių apylinkė, Rikantų apylinkė
Kazokiškių apylinkė Kazokiškės nepakeista
Lieponių apylinkė Lieponys Lieponių apylinkė, Grendavės apylinkės dalis
Maciuliškių apylinkė Gaidiškės nepakeista
Obelių apylinkė Ismonys nepakeista
Onuškio apylinkė Onuškis nepakeista
Paluknės apylinkė Paluknė nepakeista
Pastrėvio apylinkė Pastrėvys nepakeista
Rūdiškių apylinkė Rūdiškės Rūdiškių apylinkė, Šklėrių apylinkė
Rusakalnio apylinkė Laičiai nepakeista
Semeliškių apylinkė Semeliškės Semeliškių apylinkė, Baubonių apylinkė
Senųjų Trakų apylinkė Senieji Trakai Senųjų Trakų apylinkė, Lygainių apylinkė, Sventikių apylinkė
Tolkiškių apylinkė Tolkiškės Tolkiškių apylinkė, Panošiškių apylinkė
Ubiškių apylinkė Ubiškės Ubiškių apylinkė, Beižonių apylinkė, Čižiūnų apylinkės dalis

Ukmergės rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Atkočių apylinkė Milašiūnai nepakeista
Čiobiškių apylinkė Čiobiškiai Čiobiškių apylinkė, Juknonių apylinkės dalis
Deltuvos apylinkė Deltuva nepakeista
Gelvonų apylinkė Gelvonai Gelvonų apylinkė, Juknonių apylinkės dalis, Bagaslaviškio apylinkės dalis
Kernavės apylinkė Kernavė nepakeista
Kielių apylinkė Kieliai Kielių apylinkė, Motiejūnų apylinkė
Laičių apylinkė Laičiai nepakeista
Laumėnų apylinkė Laumėnai Bastūnų apylinkė, Butkūnėlių apylinkės dalis
Lyduokių apylinkė Lyduokiai nepakeista
Markutiškių apylinkė Markutiškiai Pasodos apylinkė, Panoterių apylinkė, Upninkėlių apylinkė
Musninkų apylinkė Musninkai Musninkų apylinkė, Vindeikių apylinkė, Vileikiškių apylinkės dalis
Pabaisko apylinkė Pabaiskas Kulniškių apylinkė, Krikštėnų apylinkės dalis, Pabaisko apylinkės dalis
Pašilės apylinkė Pašilė Steponavos apylinkė, Pabaisko apylinkės dalis, Krikštėnų apylinkės dalis
Siesikų apylinkė Siesikai Siesikų apylinkė, Petronių apylinkė
Šešuolėlių apylinkė Šešuolėliai Šešuolėlių apylinkė, Zibalų apylinkė
Šešuolių apylinkė Šešuoliai Šešuolių apylinkė, Butkūnų apylinkės dalis
Taujėnų apylinkė Taujėnai Taujėnų apylinkė, Balelių apylinkė, Lėnų apylinkė
Tulpiakiemio apylinkė Tulpiakiemis nepakeista
Upninkų apylinkė Upninkai Upninkų apylinkė, Keižionių apylinkė
Veprių apylinkė Vepriai nepakeista
Vidiškių apylinkė Vidiškiai Vidiškių apylinkės dalis
Viesų apylinkė Viesos Viesų apylinkė, Bagaslaviškio apylinkės dalis, Vileikiškių apylinkės dalis
Želvos apylinkė Želva Želvos apylinkė, Butkūnėlių apylinkės dalis, Butkūnų apylinkės dalis
Žemaitkiemio apylinkė Žemaitkiemis Žemaitkiemio apylinkė, Vidiškių apylinkės dalis

Utenos rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Daugailių apylinkė Daugailiai Daugailių apylinkė, Juknėnų apylinkė, Radeikių apylinkės dalis
Kuktiškių apylinkė Kuktiškės nepakeista
Kvyklių apylinkė Kvykliai nepakeista
Leliūnų apylinkė Leliūnai Leliūnų apylinkė, Avižienių apylinkės dalis
Mackėnų apylinkė Mackėnai Mackėnų apylinkė, Avižienių apylinkės dalis
Pakalnių apylinkė Pakalniai nepakeista
Saldutiškio apylinkė Saldutiškis Saldutiškio apylinkė, Kirdeikių apylinkė
Spitrėnų apylinkė Spitrėnai Spitrėnų apylinkė, Musteikių apylinkė, Radeikių apylinkės dalis
Sudeikių apylinkė Sudeikiai Sudeikių apylinkė, Bikūnų apylinkė
Šeimaties apylinkė Šeimatis nepakeista
Tauragnų apylinkė Tauragnai nepakeista
Užpalių apylinkė Užpaliai Užpalių apylinkė, Norvaišių apylinkė, Vilučių apylinkė
Vyžuonų apylinkė Vyžuonos Vyžuonų apylinkė, Sirutėnų apylinkė, Kaliekių apylinkė

Varėnos rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Čebatorių apylinkė Čebatoriai Čebatorių apylinkė, Pošalčių apylinkė
Dubičių apylinkė Dubičiai nepakeista
Jokėnų apylinkė Jokėnai nepakeista
Kaniavos apylinkė Slučajus nepakeista
Kibyšių apylinkė Kibyšiai Kibyšių apylinkė, Vilkiautinio apylinkė
Marcinkonių apylinkė Marcinkonys Marcinkonių apylinkė, Kabelių apylinkės dalis, Perlojos apylinkės dalis, Rodukos apylinkės dalis
Matuizų apylinkė Matuizos Matuizų apylinkė, Urkionių apylinkė
Merkinės apylinkė Merkinė Merkinės apylinkė, Masališkių apylinkė, Medzingės apylinkės dalis, Rodukos apylinkės dalis
Nedzingės apylinkė Nedzingė Nedzingės apylinkės dalis, Perlojos apylinkės dalis
Pavarėnio apylinkė Pavarėnis nepakeista
Ratnyčios apylinkė Ratnyčia Ratnyčios apylinkė, Kabelių apylinkės dalis
Valkininkų apylinkė Valkininkai Valkininkų apylinkė, Dargužių apylinkė
Varėnos apylinkė Varėna I nepakeista
Vydenių apylinkė Vydeniai Vydenių apylinkė, Barčių apylinkė

Vilkaviškio rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Alksnėnų apylinkė Stirnėnai nepakeista
Alvito apylinkė Alvitas Uosių apylinkė, Virbalio apylinkės dalis
Augalų apylinkė Didieji Šelviai Augalų apylinkė, Arminų apylinkės dalis
Bartininkų apylinkė Geisteriškiai Bartininkų apylinkė, Lankeliškių apylinkė, Penkinių apylinkės dalis
Gižų apylinkė Gižai nepakeista
Gražiškių apylinkė Gražiškiai Gražiškių apylinkė, Dotamų apylinkė, Pavištyčio apylinkės dalis
Juodupėnų apylinkė Juodupėnai Juodupėnų apylinkė, Arminų apylinkės dalis
Keturvalakių apylinkė Keturvalakiai Keturvalakių apylinkė, Penkinių apylinkės dalis
Lygumų apylinkė Šikšniai Stanaičių apylinkė, Griebčių apylinkė
Molinių apylinkė Kybartai Molinių apylinkė, Virbalio apylinkės dalis
Paežerių apylinkė Juodupiai Parausių apylinkė, Paežerių apylinkės dalis
Pajevonio apylinkė Pajevonys Pajevonio apylinkė, Trilaukio apylinkė, Virbalio apylinkės dalis
Pilviškių apylinkė Pilviškiai Pilviškių apylinkė, Paežerių apylinkės dalis
Rasių apylinkė Rasiai Rasių apylinkė, Būdviečių apylinkė
Šeimenos apylinkė Sardokai Pūstapėdžių apylinkė, Gudelių apylinkė
Vištyčio apylinkė Vištytis Vištyčio apylinkė, Totorkiemio apylinkė, Pavištyčio apylinkės dalis

Vilniaus rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Ažulaukės apylinkė Ažulaukė nepakeista
Bezdonių apylinkė Bezdonys nepakeista
Buivydiškių apylinkė Buivydiškės Plateniškių apylinkė, Fabijoniškių apylinkės dalis
Buivydžių apylinkė Buivydžiai Buivydžių apylinkė, Akuotninkų apylinkė
Bukiškių apylinkė Bukiškės Žodiškių apylinkė, Lindiniškių apylinkė, Sudervės apylinkės dalis, Riešės apylinkės dalis, Fabijoniškių apylinkės dalis
Danilovos apylinkė Skirlėnai Troškūnų apylinkė, Miškinių apylinkės dalis
Dūkšto apylinkė Dūkštas Dūkšto apylinkė, Geišiškių apylinkės dalis
Glintiškių apylinkė Akmena nepakeista
Grigaičių apylinkė Grigaičiai nepakeista
Jauniūnų apylinkė Jauniūnai Jauniūnų apylinkė, Šiaulių apylinkė
Jotainiškių apylinkė Jotainiškės nepakeista
Juodšilių apylinkė Juodšiliai Salininkų apylinkė, Rudaminos apylinkės dalis, Pagirių apylinkės dalis
Kairėnų apylinkė Galgiai Baniškių apylinkė
Kalvelių apylinkė Kalveliai nepakeista
Lavariškių apylinkė Lavariškės Lavariškių apylinkė, Kirtimų apylinkė
Liudvinavo apylinkė Liudvinavas Liudvinavo apylinkė, Pagirių apylinkės dalis
Maišiogalos apylinkė Maišiogala Maišiogalos apylinkė, Geišiškių apylinkės dalis
Mickūnų apylinkė Mickūnai nepakeista
Nemenčinės apylinkė Nemenčinė Piliakalnio apylinkė, Miškinių apylinkės dalis
Nemėžio apylinkė Nemėžis Nemėžio apylinkė, Rudaminos apylinkės dalis
Paberžės apylinkė Paberžė nepakeista
Padvarionių apylinkė Padvarionys Medininkų apylinkės dalis, Senasalio apylinkės dalis
Pagirių apylinkė Pagiriai Pagirių apylinkės dalis
Parudaminio apylinkė Parudaminys Parudaminio apylinkės dalis
Riešės apylinkė Kalina Fabijoniškių apylinkės dalis, Riešės apylinkės dalis
Rudaminos apylinkė Rudamina Paiktakonių apylinkė, Parudaminio apylinkės dalis, Rudaminos apylinkės dalis
Rūkainių apylinkė Rūkainiai Rūkainių apylinkė, Kenos apylinkė, Senasalio apylinkės dalis
Sudervės apylinkė Sudervė Rastinėnų apylinkė, Čekoniškių apylinkė, Sudervės apylinkės dalis
Sužionių apylinkė Sužionys Sužionių apylinkė, Minkelių apylinkė
Šumsko apylinkė Šumskas Šumsko apylinkė, Žemaitėlių apylinkės dalis, Medininkų apylinkės dalis
Visalaukių apylinkė Visalaukės nepakeista
Žemaitėlių apylinkė Žemaitėliai Žemaitėlių apylinkės dalis, Senasalio apylinkės dalis

Zarasų rajonas redaguoti

Naujoji apylinkė Centras Buvusios apylinkės
Antalieptės apylinkė Zabičiūnai nepakeista
Antazavės apylinkė Antazavė nepakeista
Avilių apylinkė Kelpšiškės nepakeista
Baibių apylinkė Daneikiai nepakeista
Degučių apylinkė Degučiai Degučių apylinkė, Girsių apylinkės dalis
Imbrado apylinkė Imbradas Imbrado apylinkė, Kiviškių apylinkė
Kimbartiškių apylinkė Kimbartiškės Kimbartiškių apylinkė, Zatokų apylinkės dalis
Kovališkių apylinkė Tiriliai Kovališkių apylinkė, Bernotiškių apylinkės dalis, Girsių apylinkės dalis
Magučių apylinkė Magučiai Kapūstinės apylinkė, Bernotiškių apylinkės dalis
Pakniškių apylinkė Pakniškės nepakeista
Sadūnų apylinkė Sadūnai Sadūnų apylinkės dalis
Salako apylinkė Salakas Salako apylinkė, Bikėnų apylinkė
Samanių apylinkė Samaniai nepakeista
Smalvų apylinkė Smalvos Smalvų apylinkė, Zatokų apylinkės dalis
Steponiškių apylinkė Gaspariškės nepakeista
Suvieko apylinkė Suviekas Suvieko apylinkė, Pavidinės apylinkė
Žukliškių apylinkė Jasai Žukliškių apylinkė, Sadūnos apylinkės dalis

Šaltiniai redaguoti

  1. Priedas prie 1963 metų Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinių. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo leidinys. – Vilnius, 1963-01-12. // Psl. 1