Žuvęs mūšyje (angl. killed in action; KIA) – žuvęs nuo priešo ginklų poveikio, draugiškos ugnies ir kitų veiksnių kautynėse. Tai kategorija karinių nuostolių klasifikacijoje. Apibūdinimas žuvęs mūšyje naudojamas tiek priešakinės linijos kariams, tiek visiems kitiems kombatantams.

Amerikiečių karių kapinės Normandijoje (Prancūzija)

Žuvusiais mūšyje nėra laikomi:

  • žuvę katastrofose, nesusijusiose su kautynėmis, apšaudymu.
  • mirę nuo žaizdų po to, kai pasiekė medicininės pagalbos punktą. Tokie nuostoliai priskiriami miręs nuo kovinių žaizdų kategorijai. Ši kategorija angliškai vadinama DOW, died of wounds 'miręs nuo žaizdų', o NATO terminologijoje – died of wounds received in action 'miręs nuo kovinių žaizdų'.

Nuorodos

redaguoti