Žinių inžinerija

Žinių inžinerija (ŽI) - mokslo šaka, apibūdinanti žiniomis paremtų sistemų (knowledge - based systems) kūrimą, palaikymą ir tobulinimą.

Žinių inžinerija sąveikauja su programinės įrangos inžinerija (software engineering), taip pat siejasi su daugeliu kompiuterinių mokslo šakų (computer science), tokių kaip dirbtinis intelektas (artificial intelligence), duomenų bazėmis, duomenų gavyba (data mining), ekspertinėmis sistemomis (expert systems), sprendimų palaikymo sistemomis (decision support systems) ir geografinėmis informacinėmis sistemomis (geographic information systems). Žinių inžinerija taip pat siejama su matematine logika ir socialinio mokslo inžinerija, kur žinios pateiktos socialinio pažinimo visuma (mainly humans) ir struktūrizuojamos priklausomai nuo mūsų supratimo kaip veikia žmogaus protavimas ir logika.

Žinių inžinerijos specifikacija žiniomis paremtos sistemos tobulinimuiKeisti

 • Problemos įvertinimas
 • Žiniomis paremtos sistemos kevalo/struktūros tobulinimas
 • Struktūrinių žinių diegimas į struktūrų pagrindus
 • Susijusios informacijos įsisavinimas ir struktūrizavimas
 • Įterptų žinių testavimas ir patvirtinimas
 • Sistemos integravimas ir palaikymas
 • Sistemos peržiūrėjimas ir perkėlimas

Būdama daugiau negu inžinerija, ŽI nėra tokia aiški ir tvarkinga. Dėl fazės procesai gali būti pasikartojantys ir daug iššūkių gali dingti. Šiuo metu atsirado meta žinių inžinerija - nauja sisteminio priartėjimo prie žinių ir intelekto teorijos žinių tobulinimui formulė.

Žinių inžinerijos principaiKeisti

Nuo 1980 m. vidurio žinių inžinerija patobulino keletą principų, metodus ir įrankius, kurie savo ruožtu patobulino žinių perpratimo ir rūšiavimo procesus. Kai kurių iš šių principų santrauka:

 • Žinių inžinieriai pripažįsta kad yra skirtingų rūšių žinių, ir, kad teisingam sprendimui ir technikai turėtų būti naudojamos reikiamos žinios.
 • Žinių inžinieriai pripažįsta, kad yra skirtingi tipai ekspertų ir ekspertizių, tokių kaip atitinkamų metodų pasirinkimas.
 • Žinių inžinieriai atpažįsta, kad yra skirtingi žinių pateikimo metodai, kurie padeda pasirenkant, patvirtina ir pakartotinai naudoja žinias.
 • Žinių inžinieriai atpažįsta, kad yra skirtingi žinių naudojimo būdai, tad pasirinkimo procesas gali būti vykdomas projektų pagalba.
 • Žinių inžinieriai naudoja struktūrinius metodus, kad padidintų mokymo proceso efektyvumą.

Žinių inžinerijos tipaiKeisti

Yra du žinių inžinerijos tipai:

 • Perdavimo tipas – tai yra tradicinis tipas. Įprasta žinių inžinerijos technika perkeliamos žmonių turimos žinios į dirbtinio intelekto sistemas.
 • Modeliavimo tipas – tai alternatyvus vaizdas. Žinių inžinieriai mėgina modeliuojant žinias ir problemų sprendimo technikomis perkelti žinių domenus į dirbtinio intelekto sistemas.

Kai kurios metodikos arba intelektu paremtos sistemosKeisti

 • CommonKADS
 • SPEDE
 • MOKA