Žiburys (Marijampolė)

Žiburys„Žiburio“ draugijos laikraštis, katalikų žurnalas, ėjęs nuo 1911 m. sausio 1 d. iki 1914 m. kovo mėn. Marijampolėje.

Pirmo numerio viršelis, 1911 m.

Istorija

redaguoti

Leido „Žiburio“ draugijos Centro valdyba. Ėjo nereguliariai. Spausdino „Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir bendrovės“ spaustuvė Seinuose. Tiražas 1911 m. – 4000 egz. Išėjo 5 numeriai.

Rašė apie katalikų organizacijų veiklą, lietuviškų mokyklų, bibliotekų padėtį, spausdino religinius straipsnius, giesmes ir kt.

Bendradarbiavo K. V. Antanavičius, Vladas Draugelis, Juozas Laukaitis, Marija Pečkauskaitė, Antanas Petrauskas, Antanas Staugaitis ir kiti.

Redagavo Motiejus Gustaitis. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 582 psl.

Nuorodos

redaguoti