Žiburiai (savaitraštis)

Žiburiai – savaitraštis, leistas 19451949 m. Augsburgo lietuvių išeivių stovykloje.

Istorija redaguoti

19451946 m. redaktoriai-leidėjai Jonas Vaidelys, Juozas Vitėnas, nuo 1949 m. kovo 29 d. – K. Mickevičius. 19481949 m. kurį laiką ėjo triskart per savaitę. Literatūros ir kultūros skyrių redagavo Albinas Gražiūnas ir L. Žitkevičius, informacijos – V. Racevičius, skautų – Antanas Vytautas Saulaitis, sporto – Vytautas Gerulaitis. Laikraščio dailininkas V. Ratas. Savaitraštis iliustruotas. Leido priedus „Į ateitį“, „Moterų žodis“, „Skaitymai“.

Bendradarbiavo Julius Būtėnas, Adolfas Šapoka, Stasys Yla, A. Pauliukonis, V. Vilimas, J. Grinius, Juozas Girnius, Steponas Kolupaila, Antanas Sabaliauskas ir kt. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 582 psl.