Žeminė

Žeminė – gyvenamasis statinys, kurio didžioji dalis yra žemiau žemės paviršiaus; inžinierinis fortifikacinis įrenginys, naudojamas karinių dalinių vadavietėms fronte ir partizanų slėptuvėms okupuotoje teritorijoje, vadinamas ir bunkeriu. Jas plačiai naudojo Lietuvos partizanai, dažniausiai įrengę žemines miškuose ir ūkininkų sodybose – namuose, tvartuose, prie šulinių.

Atstatyta pokario partizanų žeminė