Žaliosios girininkija

Žaliosios girininkija - viena iš penkių Vilkaviškio miškų urėdijos girininkijų nepriklausomos Lietuvos laikais.

Nors ir ne toje pačioje vietoje, dabartinė Žaliosios eigulio buveinė gali buti pati seniausia sodyba visame Žaliosios bažnytkaimyje, siekianti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus - Rumokų dvaro įkūrimą, kuris įvyko prieš 1744 metus. Žaliosios giraitė tada vadinosi Rumokų giraite ir dvarui jau tada buvo būtinas jos saugojimui bei priežiūrai skirtas nuolatinis asmuo - eigulys. Čia gimęs miškų urėdas Vincas Žemaitis savo atsiminimuose rašo apie trijų hektarų Žaliosios eigulio Vyšniausko sodybą carinės okupacijos metu; jo jauniausias brolis, Žaliosios eigulys Juozas Žemaitis, 1944 metais prieš pat Kalėdas buvo suimtas ir nuo 1945 iki 1960 metų praleido Vorkutoje.

Po pirmojo pasaulinio karo, Lietuvai atgavus savo miškus iš vokiečių, 1919 metais buvo įkurta Marijampolės miškų urėdija, nuo kurios 1920 metais atsiskyrė Kazlų Rūdos ir 1921 m. Vilkaviškio urėdija. Vilkaviškio urėdija buvo dalinama i penkias girininkijas: Gražiškių, Pajevonio, Vilkaviškio, Vištyčio ir Žaliosios. Žaliosios girininkijos būstinė iki 1935 metų buvo pačiame Žaliosios bažnytkaimyje; vėliau Vilkaviškio geležinkelio stoties gyvenvietėje. Ten 1944 metais Žaliosios girininku buvo Vytautas Žaldaris; Vilkaviškio miškų urėdija tada buvo mieste (Kapų g. 18a) ir jos urėdas - Justinas Starkus.

Vilkaviškio urėdija 1927 m. vėl laikinai buvo prijungta prie Marijampolės ir abi urėdijos tada buvo vadinamos vienu, "Marijampolės - Vilkaviškio mišku urėdijos", vardu. Bet 1938 metais Vilkaviškio urėdija vėl tapo savarankiška - iki 1945 metų - kada visos Lietuvos urėdijos bei girininkijos buvo panaikintos. Tada ji kartu su Marijampole buvo priskirta Kauno, 1947 metais Kazlų Rūdos ir 1957 m. Kapsuko miškų ūkiui. Bet pagaliau, 1990 metais, Marijampolės miškų urėdija vėl buvo atstatyta, ir dabar jungia aštuonias - Vilkaviškio, Sasnavos, Varnabūdės, Gražiškių, Pajevonio, Kalvarijos, Buktos ir Šunskų girininkijas.

Dabartinis Marijampolės miškų urėdas - Kęstutis Bielskus. Žalioji priklauso Vilkaviškio girininkijai (Statybininkų g. 9), kuriai vadovauja Antanas Dailyda. Žaliosios eigulys yra Alvydas Vekeriotas.


ŠaltiniaiKeisti

  • Lietuvos mišku žinybos adresų ir telefonų sąrašas. Kaunas 1944, 48 ir 78 pusl
  • Bernardas Šaknys. Nuo Šeimenos krantų. Vilnius, 2002, 22 ir 110 pusl.