Žalgirio rinktinė

Žalgirio rinktinėLietuvos partizanų rinktinė, veikusi Suvalkijos šiaurės vakaruose. Įsteigta 1945 m. gegužės mėn. (iki 1946 m. vasario mėn. vadinta Stirnos rinktine). Nuo 1945 m. rugpjūčio mėn. priklausė Tauro apygardai. Veikė visoje Šakių apskrityje, taip pat Marijampolės apskrities Kazlų Rūdos ir Veiverių bei Kauno apskrities Zapyškio ir Garliavos valsčiuose (nuo 1947 m. sausio iki 1949 m. birželio − tik Šakių apsk.). Sunaikinta 1952 m. rugpjūčio mėn.

Memorialas Žalgirio rinktinės Vyčio kuopai prie Griškabūdžio (atidengtas 2007 m.)[1]

Vadai redaguoti

Vardas ir pavardė Slapyvardžiai Nuo Iki Pastabos
Bronius Abramavičius Abromaitis, Spyglys ? 1945 m. lapkričio 20 d. Žuvo eidamas pareigas
Jonas Kleiza Žalvaris, Siaubas 1946 m. lapkričio 22 d. 1946 m. balandžio 19 d. Žuvo eidamas pareigas
Jurgis Ilgūnas Šarūnas 1946 m. balandžio 19 d. 1946 m. spalio 22 d. Žuvo eidamas pareigas
Juozas Jasulaitis Kazokas 1946 m. spalio 22 d. 1947 m. sausio 4 d. Žuvo eidamas pareigas
Vincas Štrimas Šturmas 1947 m. sausio 4 d. 1948 m. balandžio 28 d. Žuvo eidamas pareigas
Viktoras Vitkauskas Saidokas 1948 m. ?
Feliksas Žindžius Tigras ? 1950 m. rugsėjo 27 d. Žuvo eidamas pareigas
Juozas Jankauskas Demonas 1950 m. rugsėjo 29 d. ?

Šaltiniai redaguoti