Ūkininko balsas – Lietuvos ūkininkų partijos savaitinis laikraštis, leistas 19251928 m. Šiauliuose, Vilniaus g. 247 ir Kaune, Miško g. 3 bei Donelaičio g. 19a.

Istorija redaguoti

Leido ir redagavo Rapolas Skipitis. Spausdino Švyturio spaustuvė Kaune. Išėjo 150 numerių.

Informavo apie ūkininkų partijos veiklą, rašė žemės ūkio, prekybos, kooperacijos, ekonomikos ir kt. temomis, spausdino specialistų straipsnius, patarimus ūkininkams.

Bendradarbiavo Jurgis Baltrušaitis, Jonas Brundza, P. Juknevičius, P. Kerpė, Domas Krivickas, Petras Leonas, Tomas Naruševičius, Tadas Petkevičius, Klemensas Skabeika, Balys Sruoga, Matas Šalčius, Antanina Šalčienė, Antanas Vokietaitis, Vladimiras Zubovas ir kt.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 530 psl.

Nuorodos redaguoti