Ūkinė bendrija - įmonės forma; komercinės teisės subjektas. Lietuvoje veiklą reglamentuoja LR ūkinių bendrijų įstatymas (LR ŪBĮ).

Tikroji ūkinė bendrijaEdit

Pagrindinis straipsnis – Tikroji ūkinė bendrija.

Tikroji ūkinė bendrija (TŪB) - įmonės forma, kai visi įmonės dalyviai yra tikrieji nariai; ūkinė bendrija (jos porūšis). Kai prievolėms užtikrinti neužtenka bendrijos turto, bendrijos tikrieji nariai už bendrijos veiklos padarinius atsako solidariai visu savo turtu.

Komandinė ūkinė bendrijaEdit

Pagrindinis straipsnis – Komanditinė ūkinė bendrija.

Komanditinė ūkinė bendrija (KŪB; pasitikėjimo ūkinė bendrija) - įmonės forma, kai bent vienas įmonės dalyvis yra tikrasis narys ir bent vienas (kitas) narys - komanditorius; ūkinė bendrija (jos porūšis). Kai prievolėms užtikrinti neužtenka bendrijos turto, bendrijos tikrieji nariai už bendrijos veiklos padarinius atsako solidariai visu savo turtu, komanditoriai - savo įnašu.

VokietijaEdit

Ūkinė bendrija (vok. Handelsgesellschaft) Vokietijoje yra įmonė, užsiimanti verslu (vok. Handelsgewerbe) ir dėl to laikoma verslininku (Kaufmann) teisine prasme (konkrečiai tą nustato Vokietijos komercinis kodeksas, HGB).