Šviesos keliai – moksleiviams skiriamas mėnesinis žurnalas, leistas 19301936 m. Kaune.

Žurnalo „Šviesos keliai“ (1930 m.) viršelis

Istorija

redaguoti

Leido Švietimo ministerijos knygų leidimo komisija. Spausdino Spindulio spaustuvė, „Šviesos“ spaustuvė Kaune. Išėjo 74 numeriai.

Rašė gamtos, istorijos, literatūros, mokslo klausimais, svarstė kultūros, politikos, jaunimo problemas. Spausdino grožinę literatūrą, kritikos straipsnius, recenzijas ir kt.

Bendradarbiavo Bernardas Brazdžionis, Karolis Dineika, Paulius Galaunė, Napalys Grigas, Jonas Graičiūnas, Halina Kairiūkštytė, B. Keterauskas, S. Povilavičius, Adolfas Šapoka, J. Tamošaitis, Vytautas Vanagaitis, Stepas Zobarskas ir kt.

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 498 psl.

Nuorodos

redaguoti