Šviesmetis

Šviesmetis (šm, l. y.) – ne SI sistemos ilgio matas, vartojamas ypač dideliems atstumams nusakyti. Šviesmetis apibūdina tokį atstumą, kurį nukeliauja šviesa per vienerius metus, t. y. 9 460 730 472 580, 8 km (apie 9,5 trln. km).

Žvaigždėlapis, kuriame pavaizduotos žvaigždės, esančios ne toliau nuo Saulės negu 12,5 šviesmečiai.

1 šm = 0,3065 pc = 63241 av.

Šviesmetis kaip atstumo matas vartojamas astronomijoje.

Pvz.: Užrašas 5 šm reiškia, kad tai atstumas, kurį šviesa nuskrieja per 5 metus.