Šviesa – katalikų mėnesinis žurnalas, laikraštis Žemaičių ir Lietuvos mylėtojų, ėjęs 1887 m. rugpjūčio mėn. – 1888 m. rugpjūčio mėn. ir 1890 m. sausio – rugpjūčio mėn. Tilžėje.

Istorija

redaguoti

Rašė įvairiais religiniais klausimais, taip pat apie vaikų mokymą ir auklėjimą, spaudos platinimą Lietuvoje, propagavo krikščioniškąsias vertybes, meilės tėvynei ir tautiškumo idėjas, skatino praktinę veiklą, spausdino pasikalbėjimus apie žmogui naudingus darbus, verstus, amatus. Tiražas 1000 egz. 1888 m. išleido 72 p. „Priedą apšviestesniems lietuviams“.

Žurnale bendradarbiavo Antanas Baranauskas, Adomas Dambrauskas-Jakštas, Mečislovas Davainis-Silvestraitis, Jonas Jablonskis, Petras Leonas, Pranas Mašiotas, Stasys Matulaitis, Petras Matulaitis bei kt.

Oficialūs redaktoriai buvo Ernstas Vejeris (iki 1890 m.) J. Brožaitis. Faktiškai redagavo Antanas Vytartas, 1890 m. – Jonas Kriaučiūnas. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 496-497 psl.