Šventraštiskanonizuotų (bet nebūtinai) religinių (arba pasaulietinių) pasakojimų (dogminių, mitologinių) visumą apimanti svarbiausioji daugelio religijų šventoji knyga, kiti svarbūs rankraščiai. Prie pastarųjų galima priskirti tiek perduodamus iš lupų į lupas pasakojimus, tiek užrašytus „šventraščius“.[1]

IslameKoranas, judaizmeTanachas, krikščionybėjeBiblija, budizmeTripitaka, hinduizmeBhagavadgyta bei Vedos.

„Šventraštis“ yra iš esmės XIX a. europocentristinė sąvoka, kai europiečiams pradėjus tyrinėti kitas religijas imta ieškoti jose numanomų Biblijos atitikmenų.

Šaltiniai redaguoti